Poradnik Pracownika

Wniosek o urlop okolicznościowy - wzór z omówieniem

Prawo pracy przewiduje wiele uprawnień, z których mogą korzystać pracownicy. Wśród nich wyróżnia się szereg urlopów, gdzie szczególną rolę odgrywa urlop okolicznościowy. Kiedy możemy się o niego starać i jak powinien wyglądać wniosek o urlop okolicznościowy? Odpowiadamy poniżej.

Darmowy wniosek o urlop okolicznościowy do pobrania w formacie PDF i DOCX

Do pobrania:

pdf
Wniosek o urlop okolicznościowy - wzór.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Wniosek o urlop okolicznościowy - wzór.docx edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie

W jakich sytuacjach przysługuje urlop okolicznościowy?

O urlop okolicznościowy możemy wnioskować tylko w ściśle określonych sytuacjach. W tym przypadku nie ma zastosowania Kodeks pracy, ten rodzaj urlopu regulowany jest bowiem rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem pracodawca może udzielić pracownikowi zwolnienia od pracy w wymiarze jednego lub dwóch dni w zależności od występującego zdarzenia.

Dni wolne

Okoliczność

1 dzień

 • ślub dziecka,

 • pogrzeb siostry/brata,

 • pogrzeb dziadka/babci,

 • pogrzeb teścia/teściowej,

 • pogrzeb osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką

2 dni

 • ślub pracownika,

 • narodziny dziecka,

 • pogrzeb dziecka,

 • pogrzeb ojca/matki,

 • pogrzeb ojczyma/macochy

 

Nie ma określonego terminu na wykorzystanie tego urlopu - pracownik składa wniosek o urlop okolicznościowy w terminie zbliżonym do występującej okoliczności.

Czy za urlop okolicznościowy przysługuje wynagrodzenie?

Pracownik za czas korzystania z urlopu okolicznościowego zachowuje prawo do wynagrodzenia. Oznacza to, że w razie wystąpienia jednego z określonych zdarzeń nie musi się martwić, że pracodawca obniży jego pensję.

Urlop okolicznościowy a urlop wypoczynkowy

Korzystanie z urlopu okolicznościowego nie ma żadnego wpływu na wymiar urlopu wypoczynkowego. Te dwa uprawnienia pracownicze nie są ze sobą powiązane, są od siebie zupełnie niezależne.

Wniosek o urlop okolicznościowy - elementy

Aby pracodawca udzielił urlopu okolicznościowego, pracownik musi dostarczyć mu odpowiedni wniosek. Wniosek o urlop okolicznościowy powinien zawierać następujące informacje:

 • dane pracownika,

 • dane pracodawcy,

 • okoliczność uprawniająca do skorzystania z urlopu,

 • liczbę dni urlopu,

 • termin wykorzystania urlopu.

Pracodawca ma prawo zażądać od pracownika o dokumentu potwierdzającego zasadność korzystania z urlopu okolicznościowego, np. odpis aktu małżeństwa, skrócony odpis aktu urodzenia.