Poradnik Pracownika

Urlop ojcowski i urlop okolicznościowy w przypadku narodzin bliźniąt

Jestem świeżo upieczonym ojcem bliźniaków. Chciałbym jak najwięcej pomagać żonie przy dzieciach, dlatego proszę o informację, jaki należy mi się urlop okolicznościowy w przypadku narodzin bliźniąt? A jaki wymiar będzie miał urlop ojcowski?

Roman, Warszawa

 

Urlop okolicznościowy w przypadku narodzin bliźniąt

Urlop okolicznościowy jest udzielany pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę. Jego celem jest udzielenie pracownikowi czasu wolnego w momentach szczególnie ważnych w życiu człowieka. Urlop okolicznościowy przysługuje m.in. z powodu ślubu pracownika, śmierci najbliższej rodziny czy narodzin dziecka. Ostatnia z okazji uprawnia do 2 dni urlopu okolicznościowego. Niestety nie jest ona zależna od liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu. Oznacza to, że urlop okolicznościowy w przypadku narodzin bliźniąt, podobnie jak w przypadku narodzin jednego dziecka, przysługuje w takim samym wymiarze.

Ważne!

Urlop okolicznościowy powinien być wykorzystany w dniach najbliższych dotyczących zdarzenia, z powodu którego jest udzielany.

 

W celu otrzymania urlopu okolicznościowego należy złożyć pracodawcy wniosek urlopowy ze wskazaniem terminu urlopu, zaś pracodawca co do zasady nie może odmówić udzielenia tego urlopu.

Urlop ojcowski

Jak sama nazwa wskazuje, urlop ojcowski przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę, który został ojcem. Co ważne, urlop ojcowski przysługuje zarówno ojcom biologicznym, jak i tym, którzy przysposobili dziecko.

Wymiar urlopu ojcowskiego wynosi 14 dni i może być wykorzystany przez pracownika do 24. miesiąca życia dziecka. Pracownik ma prawo wykorzystać wymiar urlopu jednorazowo lub w dwóch częściach, każda po 7 dni. Podobnie jak w przypadku innych urlopów związanych z rodzicielstwem, w celu otrzymania urlopu pracownik zobowiązany jest złożyć pracodawcy wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego. Należy gi złożyć minimum 7 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu.

Podobnie jak w przypadku urlopu okolicznościowego, wymiar urlopu nie jest zależny od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Tym samym urodzenie bliźniąt nie daje prawa pracownikowi do wydłużenia urlopu ojcowskiego.