Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Współczynnik urlopowy za rok 2016

Co roku obliczany jest współczynnik urlopowy za niewykorzystany urlop. Służy on do obliczenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego pracownikowi, który w danym roku nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego. Z reguły ten współczynnik zmienia się, dlatego też co roku należy obliczyć  go na nowo.

Od czego zależy współczynnik urlopowy?

Współczynnik urlopowy uzależniony jest od liczby dni wolnych oraz świąt wolnych ustawowo wypadających w danym roku kalendarzowym.

W roku 2016 wypadają:

  • 52 niedziele,

  • 53 soboty,

  • 9 dni świątecznych.

Współczynnik urlopowy w roku 2016 obliczamy w następujący sposób:

[366 dni - (52 niedziele + 53 soboty + 9 dni świątecznych)] :12= 252 :12 = 21

Dla każdej wielkości etatu wskaźnik urlopowy jest taki sam?

Co ważne, współczynnik urlopowy wynoszący 21 w roku 2016 obowiązuje jedynie dla pracowników zatrudnionych na cały etat. Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu stosują ten sam współczynnik, jednak pomniejszony proporcjonalnie do wymiaru etatu. Współczynniki te przedstawia tabela poniżej:

Wymiar czasu pracy

Wysokość współczynnika ekwiwalentu

pracownicy pełnoetatowi

21

pracownicy na ¾ etatu

15,75

pracownicy na ½ etatu

10,5

pracownicy na ⅓ etatu

7

pracownicy na ¼ etatu

5,25