Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Współczynnik urlopowy obowiązujący w 2022 roku

W przypadku zakończenia umowy o pracę w przeciągu roku, pracownik z niewykorzystanym urlopem wypoczynkowym powinien otrzymać ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Aby naliczyć go pracownikowi konieczne jest wyliczenie ile wynosi współczynnik urlopowy, który z reguły co roku trzeba naliczać od nowa.

Współczynnik urlopowy w 2022 roku wynosi:

[365 – (52 niedziele + 9 dni świątecznych + 53 soboty) ] : 12 =251 : 12 = 20,92

Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy powinni współczynnik urlopowy przeliczać proporcjonalnie do swojego wymiaru czasu pracy.

Wymiar czasu pracy

Współczynnik urlopowy w 2021 r.

pracownicy pełnoetatowi

20,92

pracownicy na ½ etatu

10,46

pracownicy na ⅓ etatu

6,97

pracownicy na ¼ etatu

5,23

pracownicy na ¾ etatu

15,69