Poradnik Pracownika

Współczynnik urlopowy obowiązujący w 2017 roku

W przypadku zakończenia umowy o pracę w przeciągu roku, pracownik z niewykorzystanym urlopem wypoczynkowym powinien otrzymać ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Aby naliczyć go pracownikowi konieczne jest wyliczenie ile wynosi współczynnik urlopowy, który z reguły co roku trzeba naliczać od nowa.

Współczynnik urlopowy w 2017r:

[365 dni roku – (53 niedziele + 10 dni świątecznych + 52 dni wolne)] : 12 = 20,83.

Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy powinni współczynnik urlopowy przeliczać proporcjonalnie do swojego wymiaru czasu pracy.

Wymiar czasu pracy

Współczynnik urlopowy w 2017r.

pracownicy pełnoetatowi

20,83

pracownicy na ½ etatu

10,42

pracownicy na ⅓ etatu

6,94

pracownicy na ¼ etatu

5,21

pracownicy na ¾ etatu

15,62