Poradnik Pracownika

Współczynnik urlopowy obowiązujący w 2020 roku

W przypadku zakończenia umowy o pracę w przeciągu roku, pracownik z niewykorzystanym urlopem wypoczynkowym powinien otrzymać ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Aby naliczyć go pracownikowi konieczne jest wyliczenie ile wynosi współczynnik urlopowy, który z reguły co roku trzeba naliczać od nowa.

Współczynnik urlopowy w 2020 r.:

[366 dni roku – (52 niedziele + 9 dni świątecznych + 52 dni wolne)] : 12 = 21,08.

Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy powinni współczynnik urlopowy przeliczać proporcjonalnie do swojego wymiaru czasu pracy.

Wymiar czasu pracy

Współczynnik urlopowy w 2020 r.

pracownicy pełnoetatowi

21,08

pracownicy na ½ etatu

10,54

pracownicy na ⅓ etatu

7,03

pracownicy na ¼ etatu

5,27

pracownicy na ¾ etatu

15,81