Poradnik Pracownika

Współczynnik urlopowy obowiązujący w 2021 roku

W przypadku zakończenia umowy o pracę w przeciągu roku, pracownik z niewykorzystanym urlopem wypoczynkowym powinien otrzymać ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Aby naliczyć go pracownikowi konieczne jest wyliczenie ile wynosi współczynnik urlopowy, który z reguły co roku trzeba naliczać od nowa.

Współczynnik urlopowy w 2021 roku wynosi:

[365 dni roku – (52 niedziele + 9 dni świątecznych + 52 dni wolne)] : 12 = 21.

Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy powinni współczynnik urlopowy przeliczać proporcjonalnie do swojego wymiaru czasu pracy.

Wymiar czasu pracy

Współczynnik urlopowy w 2021 r.

pracownicy pełnoetatowi

21,00

pracownicy na ½ etatu

10,50

pracownicy na ⅓ etatu

7,00

pracownicy na ¼ etatu

5,25

pracownicy na ¾ etatu

15,75