Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Kiedy może mieć miejsce odwołanie pracownika z urlopu?

Urlop wypoczynkowy jest niezbywalnym prawem pracownika. Wymiar urlopu przysługującego pracownikowi w danym roku zależy od stażu pracy. W ciągu roku pracownik ma prawo do dwutygodniowego, nieprzerwanego, płatnego odpoczynku od pracy. Co ważne w tym czasie pracownik nie pozostaje w dyspozycji pracodawcy. Istnieją jednak takie sytuacje, w których pracodawca ma prawo odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego. Przeczytaj artykuł sprawdź kiedy może mieć miejsce odwołanie pracownika z urlopu.

Kiedy możliwe jest odwołanie pracownika z urlopu

Pracodawca może zdecydować się na odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego tylko jeśli wystąpi sytuacja, w której ani pracownik, ani pracodawca nie byli w stanie przewidzieć przed urlopem pracownika. Do takich sytuacji zaliczamy wszelkiego rodzaju awarie czy katastrofy. Może to być również niezapowiedziana kontrola lub spotkanie, podczas którego potrzebna jest opinia lub wiedza pracownika. Taką sytuacją może być choroba pracownika, który go zastępował na czas urlopu. Odwołanie osoby przebywającej na urlopie jest zasadne tylko wtedy, gdy nie ma możliwości zastąpienia jej żadnym innym podwładnym pozostającym w dyspozycji pracodawcy. Jeśli wystąpią powyższe okoliczności, pracodawca ma prawo poinformowania pracownika o konieczności powrotu do pracy.

Obowiązek pracownika

Pracodawca, odwołując pracownika z urlopu wypoczynkowego, musi mu tę informację przekazać. Przepisy nie definiują jaką formę powinien wybrać, dlatego dopuszczalne są wszystkie z nich. Ważny jest efekt, czyli dostarczenie informacji pracownikowi. Polecenie pracodawcy określające dzień powrotu do pracy musi być realne do spełnienia przez pracownika. To znaczy, że musi uwzględnić on miejsce pobytu pracownika, możliwość powrotu i dostępność środków transportu. Informację przełożonego o konieczności powrotu do pracy pracownik powinien traktować jako polecenie służbowe. Oznacza to, że zobowiązany jest wypełnić je bez względu na jego osobistą ocenę sytuacji. Odmówienie wykonania polecenia służbowego jest ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych, za co mogą go spotkać określone sankcje - od upomnienia czy nagany, aż po zwolnienie bez wypowiedzenia z winy pracownika - jeśli przez niewykonanie polecenia służbowego był zagrożony interes firmy.

Zwrot kosztów lub odszkodowanie za odwołanie pracownika z urlopu

Pracodawca ponosi również konsekwencje finansowe związane z powrotem pracownika do pracy. Jeśli pracodawca zdecyduje się na odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego, tym samym wszystkie koszty z tym związane ponosi pracodawca - np. koszty związane z zakupem biletów lotniczych. Co ważne, koszty nie dotyczą tylko pracownika, ale także jego rodziny. Z drugiej strony, jeśli po powrocie pracownika z urlopu wypoczynkowego na wezwanie pracodawcy okaże się ono bezpodstawne, pracownik ma prawo domagać się odszkodowania na podstawie Kodeksu cywilnego. W tej sytuacji pracownik pracownik może domagać się nie tylko zwrotu kosztów np. wykupionych wczasów, lecz także za utracone korzyści z tego tytułu.