Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Prawo do urlopu w pierwszej pracy a niepełny etat

Chciałbym się dowiedzieć, kiedy nabędę prawo do urlopu w pierwszej pracy, jeżeli pracuję w niepełnym wymiarze czasu pracy (¾ etatu). Umowa jest zawarta na okres próbny od 02.11.2020 r. do 01.02.2021 r. 

Karol, Kudowa Zdrój

 

Zgodnie z art. 153 Kodeksu pracy pracownik rozpoczynający swoją karierę zawodową prawo do urlopu w pierwszej pracy uzyskuje w wysokości 1/12 wymiaru urlopu wypoczynkowego z upływem każdego pełnego miesiąca przepracowanego. Przy czym naliczanie urlopu w taki sposób występuje wyłącznie w roku kalendarzowym, w którym podjęto pracę. Oznacza to, że prawo do urlopu w pierwszej pracy w pełnym wymiarze uzyska od 1 stycznia roku następnego.

Prawo do urlopu w pierwszej pracy - jak jest nabywane?

Prawo do urlopu w pierwszej pracy nabywane jest począwszy od roku, w którym pracownik podjął pracę. Osoba zatrudniona po raz pierwszy, co do zasady, uzyskuje prawo do urlopu w pierwszej pracy po przepracowaniu pełnego miesiąca, czyli “z dołu”. Przy czym pełny miesiąc mija w dacie poprzedzającej dzień, w którym rozpoczął się stosunek pracy. Data ta odpowiada podjęciu zatrudnienia.  

Wymiar urlopu wypoczynkowego w pierwszej pracy

Wymiar urlopu osoby podejmującej pracę pierwszy raz wynosi 20 dni. Skoro takiemu pracownikowi przysługuje urlop w wysokości 1/12 wymiaru urlopu, to za każdy przepracowany miesiąc może wykorzystać 1,66 dnia urlopu.

W przypadku pierwszej pracy wymiar urlopu nie podlega zaokrągleniu w górę do pełnych dni. Pracodawca może zaokrąglić niepełny dzień urlopu w górę do pełnego dnia, jednak nie jest to jego obowiązek.

Urlop wypoczynkowy dla niepełnoetatowców liczony jest natomiast proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Przykład 1.

Pan Czesław podjął pierwszą pracę zaraz po ukończeniu studiów. Przez okres próbny zatrudniony był na ¾ etatu. Stosunek pracy rozpoczęto 07.10.2020 r.

Staż urlopowy za studia to 8 lat, czyli wymiar urlopu wynosi 20 dni.

Aby obliczyć wielkość urlopu przysługującego w ciągu roku dla osoby zatrudnionej na niepełny etat, należy pomnożyć wymiar urlopu przez wymiar czasu pracy, czyli:

20 dni x 0,75 etatu = 15 dni

Oznacza to, że pracownikowi zatrudnionemu na ¾ etatu przysługuje w ciągu roku 120 godzin (15 dni x 8 godzin) urlopu wypoczynkowego.

Prawo do urlopu pan Czesław uzyskuje z datą 06.11.2020 r. i 06.12.2020 r. - czyli urlop przysługuje za 2 miesiące.

15 dni / 12 miesięcy x 2 miesiące = 2,5 dnia

W ciągu dwóch miesięcy pracownik może wykorzystać 2,5 dnia - w wymiarze godzinowym równe jest 20 godzinom. Należy przypomnieć, że nie ma przeszkód ku temu, żeby pracodawca zaokrąglił urlop do pełnych dni i udzielił 3 dni wolnego.

Pracodawca podczas ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługującego danemu pracownikowi, zawsze powinien kierować się zasadą zaokrągleń do góry, czyli na korzyść pracownika.