Poradnik Pracownika

Nadgodziny a praca ponadwymiarowa i prawo do dodatku

Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę w jednym z sieciowych sklepów odzieżowych. Zawsze przychodzę do pracy 15 minut wcześniej i zostaję 10-15 minut dłużej. Nie mam stanowiska kierowniczego, zajmuję się wyłącznie obsługą klientów. Czy w takiej sytuacji przysługuje mi dodatkowe wynagrodzenie za nadgodziny, skoro pracuję więcej niż standardowe 8 godzin?

Natalia, Milicz


Pojęcie pracy nadliczbowej definiuje art. 151 § 1 Kodeksu pracy. W myśl tego przepisu praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.

Należy tu zwrócić uwagę, czy w czasie ponad standardowy wymiar pracownik wykonuje pracę na wyraźne polecenie pracodawcy. Czasem pracy jest bowiem czas pozostawania do dyspozycji pracodawcy i gotowość do wykonywania pracy. Jeśli tak jest, to takiej osobie przysługuje dodatek za nadgodziny. W przypadku pracy na część etatu w umowie powinna zostać ustalona dopuszczalna liczba godzin ponad określony wymiar czasu pracy, które nie są traktowane jako godziny nadliczbowe. Wówczas pracownikowi nie przysługuje dodatek za nadgodziny - za każdą dodatkową godzinę ma prawo do wynagrodzenia w wysokości takiej, jak za godzinę pracy w standardowym wymiarze.