Poradnik Pracownika

Limit godzin nadliczbowych - czy regulują go przepisy?

Z powodu zwolnienia jednego z pracowników od dwóch tygodni zostaję w pracy po godzinach. Nie wiem, kiedy pracodawca zatrudni nową osobę, a ja z pewnością do tego czasu będę pracować w nadgodzinach. Czy przepisy określają jakiś limit godzin nadliczbowych w danym miesiącu?

Kamil, Wrocław

 

W Kodeksie pracy określony jest sposób rekompensaty nadgodzin oraz limit godzin nadliczbowych w wymiarze tygodniowym.

Rekompensata za nadgodziny

Pracownik pracujący w godzinach nadliczbowych może mieć je zrekompensowane na dwa sposoby, a mianowicie poprzez:

  1. odebranie czasu wolnego - jeśli propozycja odbioru nadgodzin wyjdzie od pracownika, wówczas każda godzina nadliczbowa równa jest godzinie czasu wolnego, natomiast gdy pracodawca wyjdzie z taką inicjatywą, to za jedną godzinę nadliczbową przysługuje półtorej godziny czasu wolnego;

  2. otrzymanie dodatku do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych w wysokości:

  • 100% wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych w nocy, w niedziele i święta (niebędące dla pracownika dniami pracy), a także w dniu wolnym od pracy, który został udzielony w zamian za pracę w niedzielę lub w święto,
  • 50% wynagrodzenia, gdy nadgodziny przypadły w każdym innym dniu niż określony powyżej.

Limit godzin nadliczbowych

Zgodnie z art. 131 Kodeksu pracy tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie powinien przekroczyć przeciętnie 48 godzin w okresie rozliczeniowym.

Powyższy limit godzin nadliczbowych nie dotyczy osób zarządzających zakładem pracy w imieniu pracodawcy. 

Dodatkowo art. 151 § 3 określa, że limit godzin nadliczbowych na dany rok kalendarzowy nie powinien przekroczyć 150 godzin.