Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Powrót do pracy w trakcie urlopu rodzicielskiego

Od 3 miesięcy przebywam na urlopie rodzicielskim. Wypoczęłam już na tyle, że chciałabym wrócić do wykonywania obowiązków służbowych. Ostatnio dostarczyłam pracodawcy stosowny wniosek w tej sprawie i zastanawiam się, czy może go odrzucić? Stąd moje pytanie:  czy powrót do pracy w trakcie urlopu rodzicielskiego jest możliwy?

Alicja, Chełm

 

Powrót do pracy w trakcie urlopu rodzicielskiego a wymiar czasy pracy

Pracownik ma prawo do powrotu do pracy w trakcie urlopu rodzicielskiego w każdym momencie, ale wyłącznie za zgodą pracodawcy. Co ważne wymiar etatu, w razie łączenia pracy z korzystaniem z urlopu rodzicielskiego, nie może być wyższy niż ½. Wówczas urlop ten udzielany jest na pozostałą część wymiaru czasu pracy. Oznacza to, że ulega on proporcjonalnemu wydłużeniu, jednak nie dłużej niż:

  • 64 tygodni - w przypadku urodzenia lub przysposobienia jednocześnie jednego dziecka,
  • 68 tygodni - gdy w tym samym czasie urodzono lub przyjęto na wychowanie dwoje lub więcej dzieci.

Wniosek o powrót do pracy w trakcie urlopu rodzicielskiego

Wniosek o powrót do pracy w trakcie urlopu rodzicielskiego powinien zostać złożony w nieprzekraczalnym terminie 21 dni przed rozpoczęciem pracy. Pracodawca ma obowiązek wziąć go pod uwagę, co nie jest jednoznaczne pozytywnym jego rozpatrzeniem. Jeżeli przełożony stwierdzi, że powrót do pracy jest niemożliwy ze względu na organizację pracy lub rodzaj wykonywanych przez pracownika obowiązków, ma prawo taki wniosek odrzucić.