Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Czas pracy osoby niepełnosprawnej - ile wynosi?

Ze względu na pogorszenie stanu zdrowia został mi przyznany stopień niepełnosprawności. Aktualnie przebywam na zwolnieniu lekarskim, lecz w najbliższym czasie zamierzam wrócić do pracy. Dowiedziałem się, że mój czas pracy będzie obniżony, lecz boję się, że będę zarabiał mniej, czy mogę pracować tak jak dotychczas - po 8 godzin? Ile wynosi czas pracy osoby niepełnosprawnej?

Konrad, Zamość

 

Pracownik posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności może liczyć na szczególne uprawnienia wynikające z zatrudnienia na umowę o pracę. Jednym z nich jest czas pracy osoby niepełnosprawnej.

Czas pracy osoby niepełnosprawnej

Pracownik z umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności nie może pracować dłużej niż 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy z własnej inicjatywy uzyska on od lekarza medycyny pracy bądź lekarza sprawującego opiekę nad nim zaświadczenie mówiące o braku przeciwwskazań do pracy w wymiarze ponad 7 godzin. W przypadku pracowników z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności czas pracy nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i 40 godzin w tygodniu.

Obniżony czas pracy, ze względu na stopień niepełnosprawności, nie wpływa na wysokość wynagrodzenia, które nie może zostać obniżone z tego tytułu.

 Bez względu na stopień niepełnosprawności, pracownik z orzeczeniem nie może pracować w godzinach nocnych i w godzinach nadliczbowych. Od tej zasady istnieją dwa wyjątki i dotyczą:

  • osób zatrudnionych przy dozorze i pilnowaniu mienia,
  • osób, które od lekarza medycyny pracy lub lekarza, pod którego opieką pozostają, na swój wniosek otrzymają zgodę na pracę w godzinach nocnych i w godzinach nadliczbowych.

Dodatkowe uprawnienia osoby niepełnosprawnej

Czas pracy osoby niepełnosprawnej to tylko jeden z przywilejów, na jakie mogą liczyć pracownicy posiadający orzeczenie o niepełnosprawności. Do dodatkowych uprawnień należy dodać:

  • dodatkowe 15 minut przerwy, które bez względu na wymiar czasu pracy, na jaki zatrudniony jest niepełnosprawny, przysługują na wykonanie gimnastyki usprawniającej bądź po prostu na wypoczynek,
  • dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni na rok, przysługujący osobom z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności,
  • zwolnienie z pracy na 21 dni rocznie w celu udziału w turnusie rehabilitacyjnym - dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, przy czym należy mieć na uwadze, że suma dodatkowych dni urlopu wypoczynkowego i zwolnienia z pracy na czas udziału w turnusie rehabilitacyjnym nie może przekraczać 21 dni w roku.