Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Pełnoletni młodociany - jakie ma uprawnienia?

Jestem zatrudniony jako mechanik na podstawie umowy o naukę zawodu. Dotychczas spełniona była definicja pracownika młodocianego. W tym roku jednak kończę 18 lat. Czy jako "pełnoletni młodociany" mam inne uprawnienia dotyczące np. urlopu czy wynagrodzenia?

Jakub, Wałbrzych

 

Zatrudnianie pracowników młodocianych regulują głównie przepisy Kodeksu pracy (art. 190-206), zgodnie z nimi młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat.

Nie wyjaśniają jednak sytuacji, w której uczeń staje się osobą pełnoletnią w czasie trwania umowy o naukę zawodu. W tym przypadku należy odnieść się do rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

§ 13 rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania
Młodociany, który przed ukończeniem nauki zawodu osiągnął pełnoletność, kończy tę naukę na warunkach określonych dla młodocianych.
Ukończenie 18. roku życia powoduje jedynie utratę statusu pracownika młodocianego, nie wpływa jednak na przywileje ucznia. Czyli pełnoletni młodociany w dalszym ciągu korzysta m.in. z :

  • obniżonego wymiaru czasu pracy,
  • korzystniejszego wymiaru urlopu wypoczynkowego,
  • dłuższego odpoczynku dobowego i tygodniowego,
  • braku konieczności pracy w porze nocnej i nadgodzinach,
  • większej ochrony zatrudnienia.

Uzyskanie pełnoletności przez ucznia nie zmienia za wiele w kwestii łączącego go z pracodawcą stosunku pracy. Pracownik taki dalej może korzystać z przywilejów jakie daje umowa o nauce zawodu.