Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Wniosek o urlop ojcowski w 2023 r. – wzór z omówieniem

Wśród urlopów wiązanych z rodzicielstwem można wymienić urlop ojcowski. Jest on jedynym przywilejem, którego nie może wykorzystać żadna inna osoba prócz ojca dziecka. Jednak aby został udzielony, pracownik powinien dopełnić stosownych formalności w tej kwestii. W tym celu należy m.in. dostarczyć pracodawcy wniosek o urlop ojcowski.

Darmowy wzór wniosku o urlop ojcowskie do pobrania!

Do pobrania:

pdf
Wniosek o urlop ojcowski - wzór.pdf druk do ręcznego uzupełnienia
docx
Wniosek o urlop ojcowski - wzór.docx druk do ręcznego uzupełnienia

Wymiar urlopu ojcowskiego 2023 r.

Pracownik może złożyć wniosek o urlop ojcowski na okres 14 dni kalendarzowych. Urlop ten może być wykorzystany jednorazowo lub maksymalnie w dwóch częściach, przy czym każda z nich musi wynosić równo tydzień. Ojcowie mają również określony czas na wykorzystanie urlopu - nie można go wybrać później niż do:

 • ukończenia przez dziecko 24 miesiąca,
 • upływu 24 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku o przysposobieniu dziecka do lat 7, a gdy odroczono wobec niego obowiązek szkolny - do lat 10.

Czy wniosek o urlop ojcowski jest wymaganym dokumentem?

W myśl przepisów prawa pracy, pracownik który chce skorzystać z urlopu ojcowskiego, powinien dostarczyć do swojego pracodawcy stosowny wniosek. Co ważne pracownik musi złożyć go w swoim zakładzie pracy w nieprzekraczalnym terminie 7 dni przed rozpoczęciem urlopu.

Wniosek o urlop ojcowski w wielu przypadkach jest jednym z dokumentów wysyłanych do ZUS w celu wypłaty zasiłku macierzyńskiego. Podpisany przez pracodawcę stanowi bowiem potwierdzenie jego udzielenia.

Co powinien zawierać wniosek o urlop ojcowski?

Nie ma wątpliwości, iż wniosek o urlop ojcowski wymaga formy pisemnej - mówi o tym art. 1823 § 2 Kodeksu pracy. Wniosek o urlop ojcowski powinien zawierać takie dane, jak:

 • miejscowość i datę założenia wniosku,
 • imię i nazwisko pracownika,
 • dane pracodawcy,
 • prośbę o udzielenie urlopu,
 • imię i nazwisko dziecka,
 • datę urodzenia dziecka,
 • wymiar urlopu,
 • datę początkową i końcową urlopu,
 • podpis pracownika.

We wniosku o urlop ojcowski można dodać również adnotację o niepobieraniu zasiłku macierzyńskiego z innego tytułu. Wówczas nie trzeba sporządzać odrębnego oświadczenia, które jest niezbędne w przypadku starania się o wypłatę świadczeń z ZUS.

Strzałka