Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Świadczenie rodzicielskie a urlop dla ojca

W lutym bieżącego roku urodziłam dziecko. W związku z tym, że nie byłam nigdzie zatrudniona i nie miałam prawa do zasiłku macierzyńskiego, złożyłam wniosek o świadczenie rodzicielskie. Został on rozpatrzony pozytywnie. Świadczenie to będę otrzymywać przez 52 tygodnie w miesięcznych płatnościach. Czy jeśli pobieram świadczenie rodzicielskie, to mężowi, który jest zatrudniony na umowę o pracę, przysługiwał będzie urlop tacierzyński lub ojcowski?

Mariola, Bydgoszcz

 

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzicielskich, jeżeli jedna z osób będzie otrzymywała zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego bądź rodzicielskiego, wówczas świadczenie rodzicielskie nie przysługuje.

Czy urlop tacierzyński spowoduje utratę świadczenia rodzicielskiego?

Urlop tacierzyński to nic innego jak pozostała część urlopu macierzyńskiego, którego zrzekła się matka dziecka. Przeniesienie tego urlopu na ojca możliwe jest dopiero po 14 tygodniach po porodzie lub 8 tygodniach, gdy kobieta nie jest zdolna do samodzielnej egzystencji.

W sytuacji, gdy kobieta pobierająca świadczenie rodzicielskie zrzeknie się urlopu na rzecz ojca zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, wówczas utraci to świadczenie. Przepisy bowiem mówią, że jeśli jedno z rodziców posiada prawo do zasiłku macierzyńskiego za czas urlopu macierzyńskiego czy urlopu rodzicielskiego, prawo do świadczenia rodzicielskiego nie przysługuje. Czyli wykluczona jest możliwość pobierania przez rodziców w tym samym czasie, na to samo dziecko zarówno nowego świadczenia rodzicielskiego, jak i zasiłku macierzyńskiego.

Świadczenie rodzicielskie a urlop ojcowski

W ustawie o świadczeniach rodzicielskich nie wymieniono zasiłku macierzyńskiego za czas urlopu ojcowskiego. Nie ma zatem przeszkód, aby ojciec dziecka skorzystał z takiego urlopu, gdy matka pobiera świadczenie rodzicielskie, nie spowoduje to bowiem utraty prawa do tego świadczenia.

Aby pracodawca udzielił urlopu ojcowskiego, pracownik powinien złożyć wniosek nie później niż 7 dni przed jego rozpoczęciem. Prawo do urlopu ojcowskiego przysługuje do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia. Wymiar tego urlopu wynosi dwa tygodnie (14 dni kalendarzowych).

Urlop ojcowski można wykorzystać jednorazowo lub w maksymalnie dwóch częściach. Każda z tych części powinna trwać tyle samo, czyli nie może być krótsza niż tydzień. Przez co tydzień rozumie się jako 7 dni.