Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Czy urlop wychowawczy jest płatny?

Jestem młodą mamą. Niedługo skończy się okres urlopu rodzicielskiego, z którego korzystam. Nie jestem jeszcze gotowa, żeby puścić dziecko do przedszkola, dlatego rozważam skorzystanie z urlopu wychowawczego. Czy urlop wychowawczy jest płatny?

Amelia, Elbląg

 

Urlop wychowawczy jest uprawnieniem rodziców, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Okres urlopu wychowawczego jest okresem bezpłatnym.

Urlop wychowawczy - uprawnienia

Z urlopu wychowawczego może skorzystać rodzic (zarówno matka, jak i ojciec dziecka), który jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy. Mają oni prawo do 36 miesięcy urlopu wychowawczego i wykorzystania go do ukończenia przez dziecko 6. roku życia lub jeśli jest to dziecko niepełnosprawne do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Jeśli z urlopu korzysta tylko jeden rodzic, to może skorzystać z maksymalnie 35 miesięcy, pozostały 1 miesiąc przysługuje drugiemu rodzicowi. Zmiany w przepisach w ostatnich latach wprowadziły możliwość korzystania z urlopu wychowawczego obojga rodziców jednocześnie - w takim wypadku wymiar urlopu wynosi po 18 miesięcy dla każdego z rodziców.

Czy urlop wychowawczy jest płatny?

Okres urlopu wychowawczego jest okresem bezpłatnym, rodzice lub opiekunowie prawni w okresie korzystania z urlopu wychowawczego mogą natomiast wnioskować o przyznanie im zasiłku opiekuńczego.

Zasiłek ten przysługuje rodzicowi, który:

  • nie pobiera innych świadczeń (np. zasiłku macierzyńskiego),
  • przed urlopem pracował na podstawie umowy o pracę minimum 6 miesięcy,
  • nie powrócił do wykonywania pracy zarobkowej,
  • dziecko nie uczęszcza do placówki wychowawczej (żłobek, przedszkole).

Zasiłek wychowawczy wynosi 400 zł za cały miesiąc.

Zasiłek wychowawczy nie jest samodzielnym świadczeniem. Mają do niego prawo rodziny, którym przysługuje zasiłek rodzinny.
Świadczenie to można pobierać przez okres:

  • do 24 miesięcy,
  • do 36 miesięcy (w przypadku, gdy opiekujemy się więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu),
  • do 72 miesięcy kalendarzowych (gdy opieka sprawowana jest nad dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności).

Podsumowując, urlop wychowawczy jest bezpłatny ale osoby spełniające odpowiednie warunki mogą starać się o przyznanie im zasiłku wychowawczego.