Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Przesunięcie pracownika na inne stanowisko

Każda umowa o pracę, oprócz podstawowych warunków, jak: czas pracy, miejsce świadczenia pracy czy wynagrodzenie zawiera również stanowisko pracy. Czasami zdarza się tak, że pracodawca musi przenieść swojego pracownika na inne stanowisko w związku ze zmianami zachodzącymi w przedsiębiorstwie lub z powodu konieczności wykonywania obowiązków na innym stanowisku, które pozostaje wolne. Jak wygląda przesunięcie pracownika na inne stanowisko pracy? Kiedy stosuje się wypowiedzenie zmieniające lub porozumienie?

Jak wygląda przesunięcie pracownika na inne stanowisko?

W zależności od tego, jakich zmian chce dokonać pracodawca, może skorzystać z kilku opcji. Pracodawca może powierzyć inną pracę na okres trzech miesięcy, kiedy zachodzą szczególne przesłanki oraz może podpisać porozumienie z pracownikiem w sprawie innych warunków. Jeżeli zmianie ulega jedynie stanowisko pracy, a reszta warunków, jak płaca i czas pracy nie ulegają zmianie, pracodawca może podpisać porozumienie z pracownikiem w formie aneksu, który powinien zostać podpisany przez obie strony. Jednakże pracodawca nie może zdegradować pracownika z wyższego stanowiska na niższe na podstawie aneksu. Konieczne jest podpisanie porozumienia zmieniającego, w którym pracownik wyrazi zgodę na zachodzące zmiany lub wręczyć mu tzw. wypowiedzenie zmieniające warunki. 

Jak jest różnica między wypowiedzeniem zmieniającym a porozumieniem zmieniającym? 

Porozumienie zmieniające może zostać wręczone pracownikowi, kiedy następuje zmiana stanowiska pracy. Najczęściej ma to miejsce w przypadku awansu, kiedy podpisywany jest aneks z nowymi warunkami pracy lub stanowiskiem na równorzędnym poziomie. Okazuje się, że inne zmiany powinny być zawarte poprzez wypowiedzenie zmieniające. Różni się ono od tradycyjnego wypowiedzenia tym, że następuje w nim jedynie  modyfikacja warunków pracy, a nie ustanie stosunku pracy. Po przyjęciu przez pracownika wypowiedzenia zmieniającego odlicza się czas do połowy okresu wypowiedzenia, w którym zatrudniony musi określić czy przyjmuje nowe warunki pracy. Ma również czas, aby się od nich odwołać, wtedy jego umowa rozwiązuje się w ostatnim dniu wypowiedzenia. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że wyraża on zgodę na nowe warunki pracy. 

Czas wypowiedzenia zmieniającego (wypowiedzenie warunków pracy i płacy) jest uzależniony od czasu zatrudnienia pracownika, i wynosi:

  • 2 tygodnie przy zatrudnieniu poniżej 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc przy zatrudnieniu co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące przy zatrudnieniu powyżej 3 lat.

Jak wygląda przeniesienie pracownika w wieku przedemerytalnym na inne stanowisko?

Według Kodeksu Pracy (artykuł 43) istnieje możliwość zmiany warunków pracy i płacy, poprzez przeniesienie zatrudnionego na inne stanowisko. Musi być to jednak pracownik w wieku przedemerytalnym, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Pracodawca może wypowiedzieć zatrudnionemu obowiązujące warunki pracy i płacy, jeśli zachodzi taka konieczność, wtedy gdy:

  • zatrudniony traci zdolność (stwierdzona przez lekarza) do wykonywania pracy określonej w umowie bądź traci uprawnienia do jej wykonywania, nie z własnej winy;
  • wprowadzone zostają nowe zasady wynagrodzeń, które dotyczą wszystkich pracowników.