Poradnik Pracownika

Opieka na dziecko do lat 14 a plan urlopów

Pracodawca podczas tworzenia planu urlopów na nowy rok zasugerował, abym podjęła decyzję o sposobie wykorzystywania przysługującej mi opieki na dziecko do lat 14. Według przełożonego opieka na dziecko powinna zostać uwzględniona w planie urlopów. Czy muszę już na początku roku podejmować takie decyzje?

Malwina, Tarnobrzeg

Pracownikowi, który wychowuje przynajmniej jedno dziecko w wieku do lat 14, przysługuje w roku kalendarzowym 2 dni lub 16 godzin zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Opieka na dziecko w planie urlopów

Obecnie obowiązujące przepisy Kodeksu pracy nie określają jednoznacznie trybu, w jakim powinna zostać udzielona pracownikowi ta forma zwolnienia od pracy. Jednak zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektoratu Pracy z 14 lipca 2017 r., zobowiązanie pracowników do wskazania terminów, w których zamierzają korzystać z omawianego wolnego, stoi w sprzeczności z celem tego uprawnienia. Wynika to z faktu, że celem opieki na dziecko do lat 14 jest ułatwienie pogodzenia obowiązków rodzinnych i zawodowych pracownikom, którzy opiekują się dzieckiem. W związku z powyższym ujęcie terminów wykorzystania opieki na dziecko w planie urlopów sporządzanym na początku roku może prowadzić do naruszenia przepisów o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem.

Decyzja o sposobie wykorzystania opieki na dziecko

Pracodawca nie ma prawa wymagać od Pani wskazania sposobu wykorzystania zwolnienia od pracy w celu opieki na dziecko. Decyzję taką podejmuje Pani, składając pierwszy wniosek o wolne tego typu w tym roku kalendarzowym i sposób ten determinuje rodzaj wykorzystania opieki w dalszej części roku aż do jego końca. Zmiana sposobu wykorzystania zwolnienia opieki może nastąpić dopiero w następnym roku kalendarzowym. Pracownik może w tym zakresie wybrać wariant najkorzystniejszy dla siebie.