Poradnik Pracownika

Wniosek o roczny urlop macierzyński - złożenie go po terminie

Chciałam skorzystać z “rocznego urlopu macierzyńskiego” i złożyłam wniosek. Pracodawca jednak poinformował mnie, że wniosek o roczny urlop macierzyński otrzymał po terminie. Czy w takim wypadku mam prawo do rocznego urlopu?

 

Gabriela, Mława

 

Nie później niż 21 dni po porodzie pracownica ma możliwość, według art. 1791 § 1 Kodeksu pracy, złożyć pisemny wniosek o roczny urlop macierzyński, czyli o udzielenie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. W takim wypadku pracodawca jest zobowiązany uwzględnić taki wniosek.

 

Ważne!

Upływ terminu 21 dni nie pozbawia prawa do rocznego urlopu, jednak zmienia zasady wypłaty zasiłku macierzyńskiego.

 

W przypadku złożenia wniosku o roczny urlop macierzyński w terminie późniejszymi, czyli przekroczenia 21-dniowego okresu od dnia porodu, pracownica dalej może ubiegać się o wszystkie urlopy związane z urodzeniem dziecka. Spóźnienie się z dostarczeniem wniosku spowoduje konsekwencje w zakresie wysokości wypłacanego zasiłku za urlop macierzyński i rodzicielski. Wniosek o roczny urlop macierzyński złożony w terminie uprawnia do otrzymywania 80% wymiaru zasiłku za cały okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego. W przypadku złożenia go po terminie, pracownica otrzyma 100% podstawy wymiaru za okres odpowiadający urlopowi macierzyńskiemu i za pierwsze 6 tygodni urlopu rodzicielskiego, a za pozostałe 26 tygodni urlopu rodzicielskiego przysługiwać będzie jedynie 60%. W tej sytuacji należy pamiętać o złożeniu wniosku o urlop rodzicielski - w terminie nie krótszym niż 21 dni przed jego rozpoczęciem (art. 1821d § 1 Kodeksu pracy). Należy również pamiętać, że urlop rodzicielski można podzielić na maksymalnie 4 części, a na jego wykorzystanie pracownik ma czas do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 lat.