Poradnik Pracownika

Urlop rodzicielski - jakie formalności?

Zbliża się termin porodu. Już teraz zdecydowałam, że będę korzystać zarówno z urlopu macierzyńskiego, jak i urlop rodzicielski wykorzystam w pełnym przysługującym mi wymiarze. Jakich formalności powinnam dopełnić w związku z tymi urlopami? Jakie wnioski do pracodawcy złożyć? Proszę o pomoc.

Julita, Zielona Góra

 

Kobieta, która stara się o otrzymanie świadczenia macierzyńskiego i chce skorzystać z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, musi złożyć odpowiednie dokumenty u swojego pracodawcy.

Urlop macierzyński - formalności

Urlop macierzyński przysługuje w wymiarze 20 tygodni (przy porodzie jednego dziecka), z czego 6 tygodni przyszła mama może wykorzystać przed planowanym terminem porodu. Jednak bez względu na to, kiedy zacznie się korzystać z urlopu macierzyńskiego (przed porodem czy po), 14 tygodni urlopu macierzyńskiego musi wykorzystać matka dziecka. Pozostałe 6 tygodni może wykorzystać także ojciec.

W celu otrzymania urlopu macierzyńskiego pracownica musi złożyć u pracodawcy:

  • zaświadczenie lekarskie o przewidywanym terminie porodu - jeśli pracownica chce wykorzystać urlop macierzyński przed porodem,

  • akt urodzenia dziecka  - oryginał lub kopię z potwierdzeniem “za zgodność z oryginałem”,

  • wniosek matki dziecka - informujący o tym, że od 14. tygodnia z urlopu macierzyńskiego będzie korzystał ojciec dziecka - wniosek należy złożyć minimum 7 dni przed planowanym powrotem do pracy.

Uwaga!

Pracownica nie ma obowiązku składania pracodawcy wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego. Pracodawca ma obowiązek udzielić go na podstawie zaświadczenia lekarskiego o przewidywanym terminie porodu - jeśli pracownica chce skorzystać z urlopu przed porodem - lub skróconego odpisu aktu urodzenia - jeśli chce korzystać z urlopu macierzyńskiego po porodzie.

Urlop rodzicielski - dokumenty

Wymiar urlopu rodzicielskiego wynosi 32 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka i 34 przy porodzie dwójki i więcej dzieci. W celu skorzystania z urlopu rodzicielskiego pracownica zobowiązana jest złożyć wniosek do pracodawcy. Pracownica ma do wyboru dwie ścieżki postępowania:

  • złożyć wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim - wniosek należy złożyć w terminie do 21 dni po porodzie. W tym przypadku pracownica będzie otrzymywała 80% podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego przez cały okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego (chyba że zaznaczy we wniosku inny podział wypłaty zasiłku),

  • złożyć wniosek o udzielenie całości (lub części) urlopu rodzicielskiego najpóźniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu rodzicielskiego. W tym przypadku zasiłek macierzyński będzie wypłacany w wysokości 100% podstawy zasiłku przez 20 tygodni urlopu macierzyńskiego i 6 pierwszych tygodni urlopu rodzicielskiego. Przez pozostałe 26 tygodni zasiłek macierzyński będzie wypłacany w wysokości 60% podstawy zasiłku.