Poradnik Pracownika

Urlop na żądanie po długiej chorobie - czy pracodawca może odmówić?

Od dłuższego czasu przebywałam na zwolnieniu lekarskim (35 dni nieprzerwanej nieobecności). Po tym czasie lekarz prowadzący stwierdził, że nie ma powodu przedłużać zwolnienia lekarskiego. Ja niestety nie czułam się jeszcze na siłach, by wrócić do pracy, a ponieważ wizytę lekarską miałam po południu, zgłosiłam pracodawcy urlop na żądanie na dwa kolejne dni tygodnia. Pracodawca odmówił mi udzielenia tego urlopu, argumentując to brakiem kontrolnych badań lekarskich. Czy postąpił zgodnie z prawem?

 

Maria, Zakrzew

 

Pracodawca miał prawo odmówić udzielenia urlopu, jednak jeśli urlop na żądanie został zgłoszony poprawnie, to pracodawca te dwa nieobecności pracownika (o ile nie stawił się w pracy) powinien oznaczyć w grafiku pracownika jako nieobecność usprawiedliwioną niepłatną.

Powrót do pracy po chorobie trwającej minimum 30 dni

Jeśli pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim nieprzerwanie 30 dni, to pracodawca nie ma prawa dopuścić pracownika do wykonywania pracy, zanim nie zostaną przeprowadzone badania kontrolne. Innymi słowy lekarz medycyny pracy musi wydać zaświadczenie, że nie ma już przeciwwskazań do wykonywania pracy przez pracownika.

Urlop na żądanie po długiej chorobie a brak badań okresowych

Okres zwolnienia lekarskiego i urlop wypoczynkowy są przerwami w wykonywaniu pracy, które wzajemnie się wykluczają. Jeśli pracownik jest niezdolny do pracy, to nie ma możliwości równoczesnego korzystania z urlopu wypoczynkowego, a tym samym z urlopu na żądanie.

Jeśli pracownik nie posiada orzeczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy po powrocie z choroby trwającej minimum 30 dni, to przyjmuje się, że nie jest on zdolny do jej wykonywania. Tym samym jest to równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z urlopu wypoczynkowego.