Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Narodziny dziecka przed podjęciem zatrudnienia a prawo do urlopu ojcowskiego

Na początku roku 2021 zostałem ojcem. W tamtym czasie nie miałem stałego zatrudnienia. Zatrudnienie na umowę o pracę podjąłem dopiero w maju. Czy w związku z tym mam prawo do urlopu ojcowskiego? Czy narodziny dziecka przed podjęciem zatrudnienia coś zmienią?

Mateusz, Kłodzko

 

Żadne przepisy nie wskazują, że narodziny dziecka przed podjęciem zatrudnienia dyskwalifikują do urlopu ojcowskiego. W związku z tym nie ma znaczenia, czy dziecko, na które przysługuje pracownikowi urlop ojcowski, urodziło się przed, czy w trakcie trwania stosunku pracy.

Prawo do urlopu ojcowskiego a narodziny dziecka przed podjęciem zatrudnienia

Do urlopu ojcowskiego ma prawo każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, który wychowuje dzieci własne lub przysposobione.

Wymiar urlopu ojcowskiego wynosi 14 dni i można go wykorzystać w dwóch częściach każdy po 7 dni. Pracownik może skorzystać z urlopu do:

  • ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia albo
  • upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

W celu uzyskania urlopu ojcowskiego pracownik musi złożyć wniosek pracodawcy o udzielenie tego urlopu wraz z odpisem aktu urodzenia dziecka minimum 7 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu.

Narodziny dziecka przed podjęciem zatrudnienia - przykłady urlopu ojcowskiego

Przykład 1.

Pracownik jest ojcem rocznego syna, natomiast w firmie zatrudniony jest od miesiąca. Wcześniej prowadził własną działalność gospodarczą. Niedawno złożył wniosek o udzielenie tygodniowego urlopu ojcowskiego. Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu we wskazanym przez niego terminie.

W wyżej opisanym przykładzie, pracodawca nie ma możliwości bezpośredniego zweryfikowania, czy pracownik korzystał z urlopu ojcowskiego. Jednak w związku z tym, że za okres urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, to ZUS weryfikuje, czy pracownikowi przysługuje zasiłek macierzyński na okresu urlopu, czy nie (w przypadku gdy wykorzystał go już w ramach działalności gospodarczej).

Przykład 2.

Pracownik zatrudniony jest w firmie od 6 miesięcy. Złożył wniosek o udzielenie 2 tygodni urlopu ojcowskiego na półtoraroczną córkę. Pracodawca udzielił pracownikowi tylko 7 dni urlopu, ponieważ ze świadectwa pracy z poprzedniego zakładu pracy wynika, że pracownik już wykorzystał jedną część tego urlopu.