Poradnik Pracownika

Wyrównanie urlopu wypoczynkowego - kiedy można je otrzymać?

W grudniu bieżącego roku mijają 2 lata odkąd pracuję na podstawie umowy o pracę. Zatrudnienie podjęłam od razu po zakończeniu szkoły wyższej, która daje 8 lat wliczanych do okresu pracy dla potrzeb wyliczenia stażu urlopowego. Czy w takiej sytuacji przysługuje mi wyrównanie urlopu wypoczynkowego? Czy do wyższego wymiaru urlopu mam prawo dopiero od początku kolejnego roku?

Samanta, Łódź

 

Pracownik ma niezbywalne prawo do corocznego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Przysługuje on w wymiarze zależnym od posiadanego stażu urlopowego. Jeśli staż ten wynosi:

  • co najmniej 10 lat - zatrudniony może wykorzystać 26 dni urlopu w ciągu roku kalendarzowego,

  • mniej niż 10 lat - zatrudniony może skorzystać z 20 dni wypoczynku.

Jak słusznie zauważono, do stażu urlopowego wlicza się zarówno okresy nauki, jak i okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Przy czym gdy okresy te nakładają się na siebie, wybiera się tylko jeden z nich - korzystniejszy dla pracownika.

Ważne!

Po stronie pracownika leży odpowiednie udokumentowanie stażu urlopowego - dopóki tego nie zrobi, pracodawca może naliczać limit w niższym wymiarze.

 

W sytuacji, gdy pracownik uzyskuje 10-letni staż urlopowy, w ciągu roku kalendarzowego przysługuje mu wyrównanie urlopu wypoczynkowego. Co istotnie, nie jest ono naliczane proporcjonalnie za przepracowane miesiące. Oznacza to, że nawet jeśli pracownik uzyskuje prawo do wyższego wymiaru urlopu w ostatnim miesiącu roku, to 20-dniowy wymiar należy uzupełnić o 6 dni. Jeśli pracownik nie zdąży wykorzystać go do końca danego roku, to wyrównanie urlopu wypoczynkowego przechodzi na kolejny rok jako urlop zaległy.