Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Od kiedy i jak liczyć okres wypowiedzenia?

Jestem zatrudniona na umowie o pracę, jednak od dłuższego czasu myślę o zmianie pracy. Obecnie obowiązuje mnie 2-tygodniowy okres wypowiedzenia, jednak wkrótce zmieni się w on w miesięczny okres. Podobno 2-tygodniowy okres wypowiedzenia liczy się od soboty, a miesięczny? Jak liczyć okres wypowiedzenia?

Ksenia, Radom

 

Wypowiedzenie umowy o pracę zawsze wiąże się z okresem wypowiedzenia, niezależnie od tego, czy umowa jest zawarta na czas określony, czy nieokreślony oraz czy umowa jest wypowiadana przez pracownika, czy pracodawcę. Oczywiście inaczej jest w przypadku kiedy umowa jest rozwiązana za porozumieniem stron, wtedy pracownik z pracodawcą określają datę końca umowy

Jak liczyć okres wypowiedzenia w tygodniach?

Po skutecznie złożonym wypowiedzeniu umowy o pracę okres wypowiedzenia zaczyna swój bieg w pierwszą niedzielę po jego złożeniu. W związku z tym, licząc okres wypowiedzenia w tygodniach, ostatnim jego dniem jest sobota.

Przykład 1.

Pracownik złożył pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę we wtorek 02.01.2024 r. Okres wypowiedzenia umowy pracownika wynosi 2 tygodnie. W związku z tym okres wypowiedzenia zaczyna się od niedzieli 07.01.2024 r. i kończy w sobotę 20.01.2024 r.

Jak liczyć okres wypowiedzenia w miesiącach?

Inaczej jest w przypadku okresu wypowiedzenia liczonego w miesiącach. Okres wypowiedzenia liczony w miesiącach rozpoczyna się zawsze w pierwszym dniu kalendarzowym miesiąca po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie umowy. Koniec następuje w ostatnim dniu miesiąca (zarówno przy jednomiesięcznym czy trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia) - bez względu na to, czy miesiąc ma 28, 30 czy 31 dni.

Przykład 2.

Pracodawca postanowił wypowiedzieć umowę pracownikowi, którego obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia. Wręczył mu wypowiedzenie 3.01.2024 r. Tym samym miesięczny okres wypowiedzenia rozpoczyna się 1.02.2024 r. i zakończy się 29.02.2024 r.

W takim przypadku, mimo że 1 stycznia jest świętem i dniem wolnym od pracy, okres wypowiedzenia rozpoczyna się w kolejnym miesiącu i mimo że luty jest krótszy, to okres wypowiedzenia kończy się w ostatnim dniu miesiąca.

Przykład 3.

Pracownik stacji benzynowej złożył wypowiedzenie 1.01.2024 r. (dla niego dzień pracujący) przy obowiązującym go trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się 1.02.2024 r. i kończy 30.04.2024 r. Czyli w rzeczywistości jego okres wypowiedzenia wynosi 4 miesiące.

Gdyby jednak ten sam pracownik złożył wypowiedzenie 31.12.2023 r., jego okres wypowiedzenia rozpocząłby się 1.01.2024 r. i kończył się 31.03.2024 r.

Jak liczyć okres wypowiedzenia w dniach?

Przepisy przewidują również 3-dniowy okres wypowiedzenia w przypadku umowy na okres próbny wynoszącej 2 tygodnie. W przypadku takiej umowy okres wypowiedzenie rozpoczyna się w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia wypowiedzenia i kończy się oczywiście po upływie 3 dni roboczych.

Przykład 4.

Pracodawca wręczył wypowiedzenie pracownicy zatrudnionej na podstawie umowy na okres próbny w poniedziałek 8.01.2024 r. Tym samym okres wypowiedzenia pracownicy rozpoczyna się we wtorek 09.01.2024 r. i kończy we czwartek 11.01.2024 r.

Długość okresu wypowiedzenia zależy od stażu pracy w danej firmie, a także od tego na jaki okres została zawarta umowa. Warto jest wiedzieć, jak liczyć te okresy i kiedy najlepiej złożyć u pracodawcy odpowiednie dokumenty.