Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Okres wypowiedzenia umowy o pracę - jak ustalić?

Jestem zatrudniony w ramach umowy o pracę na czas określony od 25.04.2014 r. 31.05.2017 r. złożyłem pracodawcy wypowiedzenie z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, w związku ze zmianami w Kodeksie pracy od 22 lutego 2016 r. Szef zarzucił mi jednak, że wypowiedzenie jest błędnie sformułowane, ponieważ należy mi się miesięczny okres wypowiedzenia. Czy ma rację? Jak ustalić okres wypowiedzenia?

Mariusz, Koszalin

 

Rzeczywiście od 22 lutego 2016 r. wprowadzono zmiany do Kodeksu pracy, dotyczące m.in. długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę. Zgodnie z tymi zmianami osobom zatrudnionym w ramach umowy na czas określony przysługuje okres wypowiedzenia uzależniony od stażu pracy u danego pracodawcy.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony wynosi:

  • 2 tygodnie - staż pracy u danego pracodawcy jest krótszy niż 6 miesięcy,

  • 1 miesiąc - staż pracy u danego pracodawcy wynosi co najmniej 6 miesięcy,

  • 3 miesiące - staż pracy u danego pracodawcy wynosi co najmniej 3 lata.

Dwutygodniowy okres wypowiedzenia swój bieg rozpoczyna w najbliższą niedzielę po dniu wręczenia wypowiedzenia, natomiast miesięczny okres wypowiedzenia rozpoczyna się pierwszego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym wypowiedzenie zostało wręczone.

Jak ustalić okres wypowiedzenia? - przepisy przejściowe

Generalnie długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony wynosi tyle, ile zostało to przedstawione powyżej. Jednak przepisy te nie dotyczą umów o pracę trwających w dniu wejścia przepisów, tj. 22.02.2016 r. Dla tych umów zostały wprowadzone przepisy przejściowe. Zgodnie z art. 16 ustawy nowelizującej, staż pracy potrzebny do ustalenia długości okresu wypowiedzenia, w przypadku umów o pracę na czas określony trwających 22.02.2016 r., liczony jest od tego dnia.

Przykład 1.

Pan Jan jest zatrudniony w firmie X od 1.02.2011 r. 18.03.2016 r. otrzymał wypowiedzenie. Okres wypowiedzenia umowy wynosi 2 tygodnie, ponieważ pana Jana dotyczą przepisy przejściowe i jego staż pracy liczony do długości okresu wypowiedzenia wynosi 41 dni (od 22.02.2016 r. do 02.04.2016 r.).

Uwaga!

Do stażu pracy liczonego do ustalenia długości okresu wypowiedzenia wliczany jest również sam okres wypowiedzenia.

 

Osoby zatrudnione u danego pracodawcy w dniu wejścia w życie przepisów osiągnęły miesięczny okres wypowiedzenia 21.08.2016 r., natomiast trzymiesięczny okres wypowiedzenia osiągną 21.02.2019 r.

W związku z powyższym pracodawca słusznie zakwestionował okres wypowiedzenia, gdyż powinien on wynosić 1 miesiąc.