Poradnik Pracownika

Kolejna umowa na okres próbny - kiedy można ją zawrzeć?

Jestem zatrudniony na czas określony. Przełożony chce dać mi szansę i awansować mnie na wyższe stanowisko, co wiąże się z rozszerzeniem zakresu obowiązków. Jednakże nie jest do końca przekonany, czy podołam jego wymaganiom i w związku z tym ma zostać zawarta umowa na okres próbny. Jedną taką umowę już miałem. Czy możemy podpisać kolejną?

Robert, Żywiec

 

Umowa na czas określony lub nieokreślony najczęściej jest poprzedzana umową na okres próbny. Taki rodzaj zatrudnienia ma na celu sprawdzenie, czy nowo zatrudniony pracownik posiada odpowiednie umiejętności do wykonywania powierzonych mu obowiązków.

Ważne!

Umowa na okres próbny może być zawarta maksymalnie na 3 miesiące. Nie wlicza się ona również do limitów czasowych i ilościowych umów terminowych (3 umowy zawarte na nie dłużej niż 33 miesiące).

 

Kodeks pracy dopuszcza sytuację by umowa na okres próbny z tym samym pracodawcą zawarta była ponownie. Zgodnie z art. 25 § 3 możliwe jest to:

  • gdy pracownik ma zostać zatrudniony celem wykonywania innego rodzaju pracy,

  • po upływie minimum 3 lat od daty zakończenia poprzedniego stosunku pracy, jeśli pracownik po tej przerwie ma taki sam zakres obowiązków (taką umowę można zawrzeć tylko raz).

Wynika z tego, że w opisanej w pytaniu sytuacji pracodawca ma prawo do zawarcia z pracownikiem kolejnej umowy na okres próbny. Warto jeszcze dodać, że zawarcie takiej umowy nie powoduje naliczania nowych limitów umów na czas określony. Zawarta przed kolejnym okresem próbnym umowa na czas określony pomniejsza odpowiednio limit 3/33.