Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Umowa na zastępstwo a ciąża i otrzymanie zasiłku macierzyńskiego

Mam umowę o pracę na zastępstwo i jestem w 15 tygodniu ciąży. Osoba, którą zastępuję, wraca na dwa miesiące przed terminem mojego porodu. Czy pracodawca musi przedłużyć mi umowę do czasu porodu? Jak wygląda temat umowa na zastępstwo a ciąża? Co z zasiłkiem macierzyńskim?

Kalina, Sarbinowo

 

Umowa na zastępstwo jest szczególnym typem umowy. W 2016 roku weszły w życie przepisy, zgodnie z którymi umowa na zastępstwo nie jest wyodrębniona przepisami i jest uznawana za podtyp umowy o pracę na czas określony. Artykuł 177 § 3 Kodeksu pracy określa, że umowy o pracę na czas określony, które rozwiązałyby się po upływie trzeciego miesiąca ciąży, automatycznie są przedłużane do dnia porodu. Jednak według artykułu 177 § 3[1] Kodeksu pracy ta zasada nie dotyczy umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika - czyli umowa na zastępstwo nie ulega przedłużeniu do dnia porodu. Warto zaznaczyć, że ma ona pewną ochronę zatrudnienia. Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w okresie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego. Wyjątkiem jest zaistnienie przyczyn uzasadniających rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika oraz wyrażenie zgody przez zakładową organizacja związkowa na zakończenie umowy. Umowa ta mimo wszystko korzysta z zakazu wypowiadania w okresie ciąży., czyli gdy umowa obejmuje dzień porodu, a zastępowany pracownik nie wrócił do pracy, wówczas umowa z nie może zostać rozwiązana. Wyjątek stanowi sytuacja, w której zastępowany pracownik wraca do pracy (nawet wcześniej, niż ustaliły to strony umowy).

Umowa na zastępstwo a ciąża i otrzymanie zasiłku macierzyńskiego

W sytuacji urodzenia dziecka po rozwiązaniu umowy o pracę, czyli po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego, nie nabywa się prawa do urlopu macierzyńskiego, a tym samym do zasiłku macierzyńskiego.

Umowy na zastępstwo nie przedłuża się do dnia porodu. Jeśli pracownik w dniu porodu nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu, to po ustaniu zatrudnienia nie przysługuje zasiłek macierzyński.
Osobom, które nie mają praw do zasiłku macierzyńskiego (zatrudnionym na umowy cywilnoprawne, tj. umowy zlecenie, o dzieło, osobom bezrobotnym i studentom) przysługuje świadczenie tzw. kosiniakowe. Jest to odpowiednik zasiłku macierzyńskiego, które jest wypłacane co miesiąc przez rok w kwocie 1000 zł netto miesięcznie.