Poradnik Pracownika

Umowa na zastępstwo - na jaki okres można ją zawrzeć?

Jestem zatrudniona na podstawie umowy na zastępstwo. Nie powiedziano mi konkretnie, kiedy wraca osoba, której stanowisko aktualnie zajmuję. Umowa przedłużana jest co trzy miesiące. Czy to zgodne z prawem? Czy umowa na zastępstwo może zostać rozwiązana z dnia na dzień?

Joanna, Mielno

 

Umowa na zastępstwo to specyficzna forma umowy terminowej zawieranej na czas usprawiedliwionej nieobecności innego pracownika. Zmiana przepisów dotyczących ograniczeń czasowych i ilościowych przy zawieraniu umów na czas określony, czyli:

  • liczba zawartych umów nie może przekraczać 3,

  • łączny czas zawartych umów nie może przekroczyć 33 miesięcy,

nie objęła tego typu umowy. Stanowi ona jeden z wyjątków pozwalający na przekraczanie ustalonych przepisami prawa pracy limitów. Po powrocie nieobecnego pracownika do firmy pracodawca nie ma obowiązku przedłużenia takiej umowy.

Warto jednak wspomnieć, że jeśli zastępowany pracownik wróci w trakcie trwania umowy na zastępstwo, np. w pierwszym miesiącu po zawarciu kolejnej trzymiesięcznej umowy, wówczas pracodawca nie może zwolnić pracownika z dnia na dzień. Obowiązują tu odpowiednie okresy wypowiedzenia uzależnione od łącznego okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Umowa na zastępstwo ma następujące okresy wypowiedzenia:

  • 2 tygodnie - przy zatrudnieniu krócej niż 6 miesięcy,

  • 1 miesiąc - dla osoby zatrudnionej co najmniej  przez 6 miesięcy,

  • 3 miesiące - gdy zatrudnienie wynosi co najmniej 3 lata