Poradnik Pracownika

Minimalne wynagrodzenie za pracę - 2020

Minimalna wysokość wynagrodzenia na dany rok ustalana jest na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 1794.). Minimalne wynagrodzenie w 2020 roku znacznie wzrośnie. 

Od 01.01.2020 r. minimalne wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego w ramach umowy o pracę będzie wynosiło:

Rok

  2020

Kwota (brutto)

      2 600,00 zł

Minimalna stawka godzinowa dla zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie w 2020 roku wyniesie 17 zł brutto za godzinę.