Od 01.01.2018 r. minimalne wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego w ramach umowy o pracę będzie wynosiło:

Rok

2018

Kwota (brutto)

2100,00 zł