Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 2017

Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe występuje wówczas kiedy zostanie przekroczona kwota równa trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na dany rok kalendarzowy.

Pracownik, którego przychód przekroczy tę kwotę, od tego momentu nie powinien mieć odprowadzanych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. 

Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w 2017 roku wynosi:

Rok

Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

2017

127 890 zł