Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w 2017 r.

Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych to fundusze celowe. Celem Funduszu Pracy jest łagodzenie skutków bezrobocia. Z kolei środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przeznaczane są m.in. na roszczenia obejmujące wynagrodzenia za pracę i za czas urlopu.

Składki na oba fundusze opłacane są przez pracodawcę za pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę. Wysokość składki oblicza się od wynagrodzenia brutto pracownika. 

Składka na Fundusz Pracy opłacana jest również za zleceniobiorców i za osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Niekiedy pracodawcy zwolnieni są z opłacania składek na te fundusze. Obowiązek płacenia nie dotyczy pracowników, którzy ukończyli:

  • 55 rok życia - w przypadku kobiet,

  • 60 rok życia - w przypadku mężczyzn.

Wysokość stopy procentowej składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 

Rodzaj funduszu

Stopa procentowa

Fundusz Pracy

2,45%

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

0,10%