Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Wynagrodzenie pracownika młodocianego - jaka jest jego wysokość?

Pracownik młodociany w okresie nauki zawodu ma prawo do wynagrodzenia obliczanego w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Ile w takim wypadku wynosi wynagrodzenie pracownika młodocianego w poszczególnych latach nauki?

Wynagrodzenie dla pracownika w okresie przygotowania zawodowego wynosi:

  • w pierwszym roku nauki zawodu - nie mniej niż 4%,

  • w drugim roku nauki zawodu - nie mniej niż 5%,

  • w trzecim roku nauki zawodu - nie mniej niż 6%.

Dodatkowo pracownik młodociany, który odbywa przyuczenie do wykonywania określonej pracy ma prawo do wynagrodzenia wynoszącego nie mniej niż 4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Wynagrodzenie pracownika młodocianego w 2017 roku:

Lata nauki

Wynagrodzenie pracownika młodocianego

1.03.2017 r. - 31.05.2017 r.

1.06.2017 r. - 31.08.2017 r.

1.09.2017 r. - 30.11.2017 r.

1.12.2017 r. - 28.02.2018 r.

I rok nauki

168,76 zł

174,14 zł

brak danych

brak danych

II rok nauki

210,95 zł

217,68 zł

III rok nauki

253,14 zł

261,21 zł

 

Uwaga!

Stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników młodocianych i źródła ich finansowania są takie same jak w przypadku normalnych pracowników etatowych.