Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Składki do ZUS za pracowników - stopy procentowe w 2017 roku

Każda osoba zatrudniona w ramach umowy o pracę podlega obowiązkowym ubezpieczeniom w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Należy do nich ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe oraz zdrowotne. Składki do ZUS na te ubezpieczenia potrącane są od wynagrodzenia brutto oraz różnią się między sobą stopą procentową i źródłem finansowania, co przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj ubezpieczenia

Stopa procentowa składki i sposób finansowania

pracownik

pracodawca

Emerytalne

9,76 %

9,76 %

Rentowe

1,50 %

6,50 %

Chorobowe

2,45 %

-

Wypadkowe

-

X*

Zdrowotne

9,00 %

-

*wysokość składki wypadkowej zmienia się w każdym roku i ustalana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r.