Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Składki ZUS na ubezpieczenia przedsiębiorców - 2014

Składki ZUS na ubezpieczenia dla przedsiębiorców korzystających z preferencyjnych zasad opłacania składek

Składka na ubezpieczenie społeczne

Wysokość składki ZUS zależy od podstawy wymiaru składek, której zadeklarowana kwota jest nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Ważne!

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2014 r. wynosi 1 680 zł, a najniższa podstawa wymiaru składek to 504 zł.

Składki od podanej podstawy wynoszą:

Rodzaj ubezpieczenia

Stawka %

styczeń - grudzień 2014 r.

emerytalne

19,52

98,38 zł

rentowe

8,00

40,32 zł

chorobowe

2,45

12,35 zł

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. nr 200, poz. 1692 ze zm.). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Okres

styczeń - grudzień 2014 r.

Kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zł)

3.004,48

Stawka %

9,00

Kwota (zł)

270,40

Stawka % do odliczenia od podatku

7,75

Kwota (zł)

232,85

Składka na Fundusz Pracy

Przedsiębiorcy korzystający z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne nie opłacają składki  zus na Fundusz Pracy.

Składki na ubezpieczenia dla przedsiębiorców opłacających składki ZUS na zasadach ogólnych

Składka na ubezpieczenie społeczne

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ogłoszonego na dany rok kalendarzowy - w 2014 r. jest to kwota 3.746 zł

Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców i osób współpracujących wynosi 2.247,60 zł.

Składki ZUS na ubezpieczenia społeczne od podanej podstawy wymiaru wynoszą:

Rodzaj ubezpieczenia

Stawka %

styczeń - grudzień 2014 r.

emerytalne

19,52

438,73 zł

rentowe

8,00

179,81 zł

chorobowe

2,45

55,07 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Okres

styczeń - grudzień 2014 r.

Kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zł)

3.004,48

Stawka %

9,00

Kwota (zł)

270,40

Stawka % do odliczenia od podatku

7,75

Kwota (zł)

232,85

Składka na Fundusz Pracy

  • składkę na Fundusz Pracy przedsiębiorcy ustalają za siebie i za osoby współpracujące od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

  • w 2014 r. stopa procentowa składki na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

  • od stycznia 2013 wartość składki na fundusz pracy wynosi 55,07 zł.