Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Podstawa wymiaru składek dla osób przebywających na urlopach wychowawczych - 2013

Maksymalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy. Nie może być jednak wyższa od kwoty 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale (w nowej wysokości obowiązuje od trzeciego miesiąca następnego kwartału).

 

Wartość przeciętnego wynagrodzenia

Okres

Max. podstawa wymiaru składek na ub. emerytalne i rentowe

III kwartał 2012 r. - 3.510,22 zł

1.12.2012 r. - 28.02.2013 r.

2.106,13 zł

IV kwartał 2012 r. - 3.690,30 zł

1.03.2013 r. - 31.05.2013 r.

2.214,18 zł

I kwartał 2013 r. - 3.740,05 zł

1.06.2013 r. - 31.08.2013 r.

2.244,03 zł

II kwartał 2013 r. - 3.612,51 zł

1.09.2013 r. - 31.12.2013 r.

2.227,80 zł

 

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

Okres

Kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego

od 1 styczeń 2013 do nadal

520 zł