Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Podstawa wymiaru składek na urlopach wychowawczych - 2014

Maksymalna i minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym to kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy. Podstawa ta nie może być wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz nie może być niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Rodzaj podstawy wymiaru składki

Wartość prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

Kwota

Maksymalna

3.746 zł

3.746 zł x 60% = 2.247,60 zł

Minimalna

1.680 zł

1.680 zł x  75% = 1.260 zł

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

Okres

Kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego

od 1 styczeń 2013 r. do nadal

520 zł