Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Składki ZUS na ubezpieczenia za pracowników - 2014

Składki ZUS za pracowników

Pracownik oraz pracodawca finansują w wysokości przedstawionej w tabeli składki ZUS na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, społeczne oraz zdrowotne. Pracodawca finansuje również w całości składkę na ubezpieczenie wypadkowe.

Rodzaj ubezpieczeniaSkładki ZUS pokrywane przez pracodawcęSkładki ZUS pokrywane przez pracownika
emerytalne 9,76% 9,76%
rentowe 6,50% 1,50%
chorobowe - 2,45%
zdrowotne - 9,00%

 

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. nr 200, poz. 1692 ze zm.). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.