Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Umowa zlecenie z osobą wykonującą umowę uaktywniającą a składki ZUS

Mam zawartą umowę uaktywniającą na kwotę 2800 zł brutto. Dodatkowo w tym miesiącu podpisałam z inną firmą umowę zlecenie. Czy umowa zlecenie z osobą wykonującą umowę uaktywniającą stanowi podstawę do odprowadzania jakiś składki na ubezpieczenie, skoro mam je odprowadzane z tytułu umowy uaktywniającej?

Grażyna, Szczecin

 

Umowa zlecenie z osobą wykonującą umowę uaktywniającą, która jako niania otrzymuje co najmniej minimalne wynagrodzenie (2800 zł brutto w 2021 roku), zobowiązuje zleceniodawcę do zgłoszenia tej osoby do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Czym jest umowa uaktywniająca?

Umowa uaktywniająca to umowa o świadczenie usług podpisana z osobą fizyczną sprawującą opiekę nad dziećmi. Do umowy tej stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Opiekę w ramach tej umowy można sprawować nad dzieckiem między 20. tygodniem życia a 3. rokiem życia lub 4. rokiem życia w przypadku, gdy niemożliwe jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym.

W ramach umowy uaktywniającej niania podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu oraz zdrowotnemu. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, tak jak przy umowie zleceniu.

Składki ZUS za nianię są opłacane przez:

  • ZUS - od podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (jeśli niania zawarła umowę uaktywniającą przed 2018 r.) lub 50% minimalnego wynagrodzenia (jeśli niania zawarła umowę uaktywniającą po 2017 r.);
  • rodzica samotnie wychowującego dziecko lub rodziców - od podstawy stanowiącej kwotę nadwyżki powyżej minimalnego wynagrodzenia za pracę / 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zawsze finansuje w całości niania (jeżeli zdecyduje się przystąpić do ubezpieczenia chorobowego). Opłacasz składkę od całości pensji, a nie tylko od nadwyżki powyżej 50% minimalnego lub minimalnego wynagrodzenia.

Umowa zlecenie z osobą wykonującą umowę uaktywniającą a składki - zbieg tytułów ubezpieczeń

Jeśli zawarta została umowa zlecenie z osobą wykonującą umowę uaktywniającą, następuje zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 i 2c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w przypadku zawarcia dwóch umów cywilnoprawnych, osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym powinna zostać obowiązkowo zgłoszona do tych ubezpieczeń w ramach umowy, której wykonywanie rozpoczęła wcześniej.

W ramach umowy cywilnoprawnej rozpoczętej później:

  • jeżeli wynagrodzenie z pierwszej umowy wynosi co najmniej tyle, ile minimalne wynagrodzenie za pracę - osoba ta podlega dobrowolnie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu (wówczas składka wypadkowa jest obowiązkowa) oraz obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu;
  • jeżeli wynagrodzenie z pierwszej umowy wynosi mniej niż minimalne wynagrodzenie za pracę - osoba ta podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu  i zdrowotnemu oraz dobrowolnie chorobowemu.
  • W związku z powyższym, osoba zatrudniona w ramach umowy zlecenia, która jednocześnie wykonuje umowę uaktywniającą i otrzymuje z niej co najmniej minimalne wynagrodzenie, z tytułu umowy zlecenia podpisanej później podlega obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ubezpieczenie emerytalne i rentowe jest dobrowolne, z tym że zgłaszając do tych ubezpieczeń, należy również zgłosić tę osobę do ubezpieczenia wypadkowego.

Podsumowując, podpisanie umowy zlecenie z osobą wykonującą umowę uaktywniającą skutkuje powstaniem zbiegu tytułów ubezpieczeń.