Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Ograniczenie handlu w niedzielę również dla zleceniobiorców

W związku z tym, że studiuję, mogę pracować tylko kilka godzin w tygodniu oraz w weekendy, zatem podjęłam zatrudnienie w osiedlowym sklepie na podstawie umowy zlecenie. Z początkiem marca weszły w życie przepisy o zakazie handlu w niedzielę, przez co mój pracodawca co najmniej przez dwa dni w miesiącu nie otwiera w ogóle placówki. Czy ograniczenie handlu w niedzielę dotyczy również zleceniobiorców?

Anna, Strzegom

Ograniczenie handlu w niedzielę nie dotyczy wyłącznie pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, lecz także zleceniobiorców.

Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 2 ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz niektóre inne dni w niedzielę i święta w placówkach handlowych powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem jest zakazane. W myśl przepisów „zatrudnionym" jest osoba fizyczna, która wykonuje w placówce handlowej pracę na podstawie umów prawa cywilnego, a także osoba skierowana do wykonywania w placówce handlowej pracy tymczasowej na podstawie umowy prawa cywilnego. Jednoznacznie wynika z tego, że także zleceniobiorcy będą objęci tym zakazem.