Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Zryczałtowany podatek a umowa cywilnoprawna z własnym pracownikiem

Planujemy zawrzeć umowę zlecenie z osobą, która ma podpisaną z nami umowę o pracę. Będzie to jednorazowa umowa na kwotę 150 zł brutto. Czy w związku z tym, że kwota wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie nie będzie przekraczała 200 zł brutto, możemy zastosować zryczałtowany podatek?

Wojciech, Lubin

 

Zgodnie z art. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wybór zryczałtowanego podatku dotyczy umów cywilnoprawnych na kwotę nieprzekraczającą 200 zł brutto zawartych z osobą niebędącą pracownikiem płatnika. Jeśli umowa zawarta jest z pracownikiem płatnika, to od umowy cywilnoprawnej odprowadza się zaliczkę na podatek dochodowy.

Zryczałtowany podatek dochodowy

Jeśli została zawarta umowa zlecenie lub umowa o dzieło na kwotę nieprzekraczającą 200 zł brutto z osobą, która nie jest pracownikiem, to od wynagrodzenia należy pobrać zryczałtowany podatek. Wówczas przychodów nie pomniejsza się o koszty uzyskania przychodu. Zryczałtowany podatek nie zmniejsza się o składkę zdrowotną w wysokości 7,75%.

Przykład 1.

Pan Jan podpisał umowę zlecenie z firmą, z którą nie ma podpisanej umowy o pracę. Umowa zawarta jest na kwotę 180 zł brutto. Dodatkowo pan Jan posiada zatrudnienie w innej firmie na kwotę 3493,21 zł brutto. W związku z tym w ramach umowy zlecenie pan Jan będzie podlegał jedynie obowiązkowej składce zdrowotnej.

Wynagrodzenie brutto

180 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

9% - 16,20 zł

Podstawa opodatkowania

180 zł

Zryczałtowany podatek

180 zł x 18% = 32,40 zł ~ 32 zł

Wynagrodzenie netto

180 zł - 16,20 zł - 32 zł = 131,80 zł

Zaliczka na podatek dochodowy

Jeżeli zawarto umowę cywilnoprawną (zlecenie lub o dzieło) na kwotę nieprzekraczającą 200 zł brutto  z osobą, która jest pracownikiem danej firmy, to od wynagrodzenia z tytułu tej umowy pobierana jest zaliczka na podatek dochodowy. W takim przypadku przychód pomniejsza się o koszty uzyskania. Dodatkowo samą zaliczkę pomniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne  w wysokości 7,75%.

Przykład 2.

Pani Iwona podpisała umowę zlecenie na kwotę 150 zł brutto z firmą, w której jest również zatrudniona w ramach umowy o pracę. Umowa zlecenie podlega składkom na ubezpieczenie społeczne tak jak w ramach umowy o pracę oraz od przychodu pobierana jest zaliczka na podatek dochodowy zamiast ryczałtu.

Wynagrodzenie brutto

150 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne (USp)

  • emerytalna (9,76%) - 14,64 zł

  • rentowa (1,5%) - 2,25 zł

  • chorobowa (2,45%) - 3,68 zł

Suma: 20,57 zł

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

150 zł - 20,57 zł = 129,43 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

(Z1) - 9% - 11,65 zł

(Z2) - 7,75% - 10,03 zł

Koszty uzyskania przychodu (KUP)

129,43 zł x 20% = 25,89 zł

Podstawa opodatkowania

150 zł - 20,57 zł (USp) - 25,89 zł (KUP) = 103,54 zł ~ 104 zł

Zaliczka na podatek dochodowy (P)

104 zł x 18% = 18,72 zł

18,72 zł - 10,03 zł (Z2) = 8,69 zł ~ 9 zł

Wynagrodzenie netto

150 zł - 20,57 zł (USp) - 11,65 zł (Z1) - 9 zł (P) = 108,78 zł