Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Bezpłatna opieka zdrowotna w przypadku braku wynagrodzenia z umowy zlecenie - czy obowiązuje?

Zatrudniam lektorów na umowę zlecenie od 1.09.2016 r. do 31.08.2017 r. Przez czerwiec i lipiec nie będą otrzymywać wynagrodzenia, więc nie będą odprowadzane za nich składki na ubezpieczenie społeczne i zaliczka na podatek dochodowy. Czy bezpłatna opieka zdrowotna w przypadku braku wynagrodzenia z umowy zlecenie nadal obowiązuje?

Wioletta, Wałbrzych

 

Brak wynagrodzenia z umowy zlecenie uprawnia zleceniobiorcę do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej wówczas, kiedy posiada zgłoszenie ubezpieczenia zdrowotnego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Zleceniobiorca a ubezpieczenie zdrowotne

Osoba wykonująca umowę zlecenie podlega zgłoszeniom do ubezpieczeń w ZUS-ie. Wyjątek stanowią uczniowie i studenci do ukończenia 26 r.ż., którzy w ogóle nie są zgłaszani do ZUS-u w ramach wykonywanej umowy zlecenie.

Zgłoszenia dokonuje się na druku ZUS ZZA lub ZUS ZZA. Druk ZUS ZUA pozwala na zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczeń społecznych. Z kolei druk ZUS ZZA wysyłany jest w przypadku zleceniobiorców, którzy podlegają jedynie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Zgłoszenia należy dokonać w przeciągu 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczenia.

Bezpłatna opieka zdrowotna w przypadku braku wynagrodzenia z umowy zlecenie

Może zdarzyć się, że mimo podpisanej umowy zlecenie zleceniobiorca w danym miesiącu nie otrzyma wynagrodzenia. Nie zwalnia to zleceniodawcy z obowiązku wysyłania deklaracji rozliczeniowych DRA za tego zleceniobiorcę. Wykazany jest wówczas w deklaracji z zerowymi składkami.

Bezpłatna opieka zdrowotna w przypadku braku wynagrodzenia z umowy zlecenie obowiązuje mimo braku odprowadzonych składek m.in. na ubezpieczenie zdrowotne.

Uwaga!

Podstawą do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej jest zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego.

Opieka zdrowotna po zakończeniu umowy

Co istotne, po zakończeniu umowy zlecenie zleceniobiorca jeszcze przez 30 dni może korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej.