Poradnik Pracownika

Prawo do opieki zdrowotnej z NFZ - od kiedy przysługuje w nowej pracy?

Czy w przypadku, gdy rozpoczynam pracę na podstawie umowy o pracę od 01.06.2017 roku, a pierwsze wynagrodzenie otrzymam dopiero w lipcu. Od kiedy właściwie mam prawo do opieki zdrowotnej z NFZ?

 

Karol, Zduńska Wola

Pracownik może korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ od 1 czerwca 2017 r. Pod warunkiem oczywiście, że pracodawca dokonał odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, gdyż od tego dnia pracownik podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.  Bez znaczenia pozostaje fakt,  w którym momencie pracodawca opłaci  za niego składkę na ubezpieczenie zdrowotne liczy się data zgłoszenia pracownika do obowiązkowe ubezpieczenia zdrowotnego.

Czy każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma prawo do opieki zdrowotnej z NFZ?

Każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jest objęta z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym od dnia rozpoczęcia stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku.

Prawo do skorzystania opieki zdrowotnej z NFZ ma więc każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

Brak wypłaty wynagrodzenia dla pracownika w pierwszym miesiącu zatrudnienia, nie oznacza, że nie podlega on w tym miesiącu ubezpieczeniu zdrowotnemu i nie ma też żadnego wpływu na korzystanie przez niego ze świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ.

Dodatkowo pracownik może również zgłosić swojego członka rodziny, który nie ma własnego tytułu do podlegania pod obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne do własnego ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZCNA. Tym samym członek rodziny może korzystać z opieki zdrowotnej z NFZ.