Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Składki ZUS na ubezpieczenia przedsiębiorców - 2013

Składki ZUS na ubezpieczenia przedsiębiorców korzystających z preferencyjnych zasad opłacania składek

Składka na ubezpieczenie społeczne

Podstawa wymiaru składek: zadeklarowana kwota nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Ważne: minimalne wynagrodzenie za pracę w 2013 r. wynosi 1 600 zł, a najniższa podstawa wymiaru składek to 480 zł.

Składki od podanej podstawy wynoszą:

Rodzaj ubezpieczeniaStawka %styczeń-grudzień 2013
emerytalne 19,52 93,70 zł
rentowe 8 38,40 zł
chorobowe 2,45 11,76 zł

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. nr 200, poz. 1692 ze zm.). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale 2012 r. wyniosło - 3.877,50 zł (brak publikacji aktu prawnego).

Minimalna podstawa wymiaru i kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi:

Okres1.01.2013 r. - 31.12.2013 r.
Kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zł) 2.908,13
Stawka % 9
Kwota (zł) 261,73
Stawka % do odliczenia od podatku 7,75
Kwota (zł) 225,38

Składka na fundusz pracy

Przedsiębiorcy korzystający z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne nie opłacają składki na Fundusz Pracy

Składki na ubezpieczenia dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych

Składka na ubezpieczenie społeczne

  • podstawa wymiaru składek: zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ogłoszonego na dany rok kalendarzowy -W 2013 r. jest to kwota 3.713 zł (Mon. Pol. z 2012 r. poz. 1018).
  • najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców i osób współpracujących wynosi 2.227,80 zł.
  • składki na ubezpieczenia społeczne od podanej podstawy wymiaru wynoszą:
Rodzaj ubezpieczeniaStawka %styczeń- grudzień 2013
emerytalne 19,52 434,87 zł
rentowe 8 178,22 zł
chorobowe 2,45 54,58 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale 2012 r. wyniosło - 3.877,50 zł (brak publikacji aktu prawnego).

Minimalna podstawa wymiaru i kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi:

Okres1.01.2013 r. - 31.12.2013 r.
Kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zł) 2.908,13
Stawka % 9
Kwota (zł) 261,73
Stawka % do odliczenia od podatku 7,75
Kwota (zł) 225,38

Składka na fundusz pracy

  • składkę na Fundusz Pracy przedsiębiorcy ustalają za siebie i za osoby współpracujące od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
  • w 2013 r. stopa procentowa składki na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
  • od stycznia 2013 wartość składki na fundusz pracy wynosi 54,58 zł.