Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Osoba odpowiedzialna za udzielanie pierwszej pomocy - czy może odmówić pełnienia funkcji?

Pracodawca chce, bym była w firmie odpowiedzialna za udzielanie pierwszej pomocy. Mam dziecko w wieku 3 lat i nie chcę się podejmować dodatkowych obowiązków. Czy mogę odmówić sprawowania tej funkcji?

Marta, Opole 

 

Pracownik, którego pracodawca wyznaczy jako osobę odpowiedzialną za udzielanie pierwszej pomocy w zakładzie, nie może odmówić sprawowania tej funkcji. Osoba wyznaczona przez pracodawcę musi mieć zapewnione odpowiednie szkolenie, którego koszt ponosi pracodawca.

BHP w firmie a udzielanie pierwszej pomocy

Zgodnie z art. 2091 § 1 pkt 2 lit. a Kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy. Na ten obowiązek nie ma wpływu liczba zatrudnianych pracowników w firmie.

Czy pracownik może odmówić pełnienia funkcji osoby odpowiedzialnej za udzielanie pierwszej pomocy?

Sprawowanie przez pracownika opieki nad dzieckiem w wieku do 4 lat nie może być podstawą do odmowy, pełnienia funkcji osoby odpowiedzialnej za udzielanie pierwszej pomocy. Pracownika opiekującego się dzieckiem w wieku do 4 lat nie wolno (bez jego zgody) zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej w systemie przerywanego czasu pracy oraz delegować poza stałe miejsce pracy. Przepisy nie zabraniają wyznaczenia takiego pracownika do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie.

Co ważne wyznaczenie pracownika do udzielania pierwszej pomocy nie wymaga zmiany zakresu czynności tego pracownika ani dokonania zmian w treści umowy o pracę.

Osoba wyznaczona do udzielania pierwszej pomocy jest zobowiązana do jej udzielania w normalnych godzinach pracy. Pracodawca powinien zadbać o to, by wyznaczyć taką liczbę przeszkolonych pracowników, aby w zakładzie pracy była stale obecna osoba odpowiedzialna za udzielanie pierwszej pomocy. Czyli w przypadku pracy w systemie zmianowym, należy wyznaczyć pracownika na każdą zmianę roboczą. Należy także zadbać o to, by w razie urlopu jednej wyznaczonej osoby w zakładzie pracy była obecna kolejna osoba odpowiedzialna za udzielenie pierwszej pomocy.

Przepisy prawa pracy nie precyzują, w jakiej formie pracodawca powinien wyznaczyć pracownika do udzielania pierwszej pomocy. Najlepiej by nastąpiło w formie pisemnej poprzez stosowne oświadczenie.