Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Cząstkowe świadectwo pracy - nowe zasady dotyczące wydawania świadectw pracy

30 kwietnia 2020 r. zakończyła się moja umowa o pracę na czas określony. Od 1 maja 2020 r. podpisałem umowę na czas nieokreślony. Czy za czas zatrudnienia w ramach umowy o pracę na czas określony pracodawca powinien wydać mi cząstkowe świadectwo pracy?

Grzegorz, Koszalin

 

Od 1 stycznia 2017 roku zostały wprowadzone zmiany dotyczące m.in. wydawania świadectw pracy. W związku z tymi zmianami cząstkowe świadectwo pracy wydawane jest wyłącznie na wniosek pracownika.

Cząstkowe świadectwo pracy

Warto przypomnieć, że do 31 grudnia 2016 roku pracodawców obowiązywało wydawanie tzw. cząstkowych świadectw pracy. Świadectwa te były wydawane po upływie 24 miesięcy zatrudnienia u danego pracodawcy w ramach umów terminowych, poczynając od zawarcia pierwszej umowy. Zasada ta dotyczyła umów o pracę na okres próbny oraz na czas określony.

Świadectwo na wniosek 

Od 1 stycznia 2017 roku roku został zniesiony obowiązek wydawania tzw. cząstkowych świadectw pracy. Teraz, w przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w przeciągu 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego, pracodawca jest zobowiązany wydać świadectwo pracy wyłącznie na wniosek pracownika.

Wniosek o wydanie świadectwa pracy może zostać złożony w formie papierowej lub elektronicznej. Od dnia jego złożenia pracodawca ma 7 dni na wydanie świadectwa pracy.

Co ważne, w kolejnych świadectwach pracy nie będzie wykazywany okres zatrudnienia, za który pracownik otrzymał świadectwo pracy na swój wniosek.