Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Szukasz pracy jako informatyk? Pobierz darmowy wzór CV!

Powszechny oraz intensywny rozwój technologii przyczynił się do wzrostu popularności zawodów technicznych, w szczególności tych związanych z informatyką. Wynika to z faktu, iż informatyka, jako dziedzina naukowa, obejmuje swoim zakresem tematykę związaną z przetwarzaniem informacji, w tym również z technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informacje – a jak wiadomo, informacjami i danymi dzisiejszy świat stoi. Jeżeli szukasz pracy jako informatyk, przeczytaj artykuł, a dowiesz się więcej na temat tej profesji, ściągniesz darmowy wzór CV informatyka oraz poznasz cenne rady dotyczące tworzenia dokumentów aplikacyjnych na to stanowisko.

Kim jest informatyk?

W odniesieniu do nomenklatury naukowej informatyk jest osobą posiadającą wiedzę z zakresu informatyki lub wykonującą zawód informatyczny. W dzisiejszych czasach obszar tematyczny z zakresu informatyki jest tak rozległy, iż dokonuje się jego podziału względem zastosowań lub według charakteru pracy.

Do zawodów informatycznych możemy zatem zaliczyć m.in.:

 • architekta oprogramowania;
 • programistę;
 • projektanta aplikacji, stron WWW;
 • inżyniera sprzętu komputerowego;
 • inżynieria oprogramowania;
 • administratora systemów komputerowych.

W ramach danego zawodu wyszczególnić można różne specjalizacje.

W dzisiejszych czasach coraz rzadziej używa się już ogólnego pojęcia „informatyk”. Liczba zagadnień merytorycznych występujących w ramach omawianej dziedziny jest tak znaczna, iż obecnie nie znajdzie się specjalisty doświadczonego w każdym jej aspekcie.

Informatyk i jego cechy

Jakimi cechami powinien charakteryzować się informatyk? Co do zasady doceniana w tym zawodzie jest cierpliwość oraz uważność i ukierunkowanie na dokładne wykonywanie zadań. Praca w zakresie informatyki może być w wielu przypadkach ekscytująca oraz innowacyjna, jednak w niejednym aspekcie bywa monotonna i nużąca, dlatego ważna jest w tym zawodzie motywacja.

Informatyk powinien cechować się ścisłym umysłem, jednakże w dzisiejszych czasach pracodawcy coraz większy nacisk kładą również na umiejętności miękkie, komunikacyjne.

Pobierz darmowe CV dla Informatyka w wersji PDF i DOCX

Do pobrania:

pdf
Darmowy wzór CV Informatyka do pobrania.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Darmowy wzór CV Informatyka do pobrania.docx druk do ręcznego wypełnienia

Jak zostać informatykiem?

W zależności od tego, w jakim obszarze chce się rozwijać dana osoba, taki też kierunek w celu pozyskania pracy powinna obrać. Co do zasady większość zawodów informatycznych bazuje na wykształceniu zawodowym. Informatyk powinien ukończyć więc technikum, szkołę policealną lub studia na kierunku informatyka. Zakres wiedzy, jaką można uzyskać na danym kierunku czy specjalizacji, uzależniony jest od miejsca, w którym dana osoba się kształci. Największym powodzeniem wśród pracodawców cieszą się kandydaci z wykształceniem kierunkowym uzyskanym na politechnikach bądź uniwersytetach.

Jednakże jak to coraz częściej bywa, wykształcenie wykształceniem, ale zazwyczaj to doświadczenie gwarantuje sukces osobie starającej się o zatrudnienie. Bogate doświadczenie pozyskane w firmach o szerokich horyzontach przekłada się na ogół na wartość kandydata na rynku pracy.

CV dla informatyka

CV jest uważane za najważniejszy z dokumentów aplikacyjnych, w którym powinny zostać zawarte najistotniejsze informacje na temat wykształcenia, doświadczenia czy umiejętności. Niestety w wielu przypadkach CV informatyka przybiera formę mało ciekawego spisu informacji, który niczym nie wyróżnia się spośród wszelkich innych dokumentów, jakie trafiają do potencjalnego pracodawcy. Często osoby z tego obszaru zawodowego nie przykładają się do stworzenia ciekawego, ale zarazem estetycznego CV – a to nierzadko okazuje się błędem. Wyróżniające się, eleganckie CV może stanowić wstępną przepustkę do rozmowy rekrutacyjnej.

5 rad dla informatyka tworzącego CV

Tworząc CV, kandydat do pracy na stanowisko informatyczne powinien postawić na:

 1. Przedstawienie najważniejszych danych w sposób przejrzysty – odpowiedni układ CV, wyszczególnienie i podział informacji według określonych kategorii, a nawet odpowiednia czcionka mogą przełożyć się na jakość dokumentu. Tworząc CV, należy podkreślić kluczowe słowa, które w sposób szczegółowy charakteryzują danego kandydata.
 2. Profesjonalne zdjęcie – jeśli kandydat zdecyduje się na zamieszczenie w CV swojego zdjęcia (co zazwyczaj jest mile widziane przez rekrutera), to powinien postawić na profesjonalizm. Zdjęcia typu „selfie”, w niechlujnych ubraniach bądź wycięte zdjęcie profilowe ze zdjęcia grupowego – nigdy nie prezentują się dobrze w dokumentach aplikacyjnych.
 3. Kilka słów o sobie – tworząc profesjonalne CV, warto napisać kilka słów krótkiego podsumowania zawodowego, czyli opisu własnego doświadczenia i kwalifikacji. W ten sposób już na początkowym etapie analizy CV rekruter może poznać zarys kandydata do pracy.
 4. Chronologia – wypisując czy to miejsca pracy, czy w osobnej podkategorii ukończone szkoły, kursy i uczelnie, trzeba pamiętać o zasadzie odwrotnej kolejności. Od góry CV należy wpisać aktualne pozycje, przechodząc do danych historycznych.
 5. Umiejętności – dobre CV to połowa sukcesu w procesie rekrutacyjnym, a dobry kandydat do pracy powinien pamiętać o tym, żeby w szczególności podkreślić swoje mocne strony oraz umiejętności zawodowe, którymi może się poszczycić. Pracodawców przede wszystkim interesują kandydatury doświadczone lub posiadające unikatowe umiejętności, które w ostatecznym rozrachunku będą przekładać się na sukces firmy.

Informatyk w dzisiejszych czasach może odnieść znaczący sukces zawodowy, przekładający się zazwyczaj na satysfakcję oraz finanse. Jak zdobyć pracę jako  informatyk? Najpierw trzeba stworzyć dobre CV, a potem pozostaje poszukiwanie odpowiedniego stanowiska na jakże bogatym rynku pracy.