Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Kwalifikacje i kompetencje w CV

Kandydat ubiegający się o stanowisko w danej firmie w pierwszej kolejności prezentuje swoją osobę zazwyczaj poprzez przedstawienie CV. Rekruterzy oraz osoby decydujące w firmie o zatrudnieniu oceniają na podstawie czyjegoś życiorysu zawodowego doświadczenie danej osoby, jej wykształcenie, kwalifikacje i kompetencje. Dobre CV może okazać się kluczowe na etapie wstępnej weryfikacji kandydatur. Czym jest dobre CV i co powinno zawierać? Odpowiadamy w artykule!

Czym jest CV?

Skrót CV wywodzi się z łacińskiego sformułowania „curriculum vitae”, co w wolnym tłumaczeniu oznacza „bieg życia”. CV to pisemna forma życiorysu sporządzona według określonego schematu. Życiorys zawodowy jest podstawowym dokumentem wykorzystywanym w procesach rekrutacyjnych jako źródło cennych informacji o kandydatach na stanowisko. Osoba ubiegająca się o pracę zawiera w CV najważniejsze informacje służące jego ocenie jako potencjalnego pracownika.

Oprócz CV kandydaci uczestniczący w procesie rekrutacyjnym często decydują się dołączyć do kompletu dokumentacji:

 • list motywacyjny,
 • referencje,
 • dyplomy/certyfikaty/zaświadczenia o kursach.

CV – co w nim zawrzeć oraz jaki jest jego schemat?

W trakcie pisania CV powinno się postawić na przejrzystą formę oraz prosty schemat. Każdą kategorię informacji trzeba wyszczególnić oraz odpowiednio zaprezentować. W ramach danej kategorii należy umieszczać tylko najistotniejsze informacje – CV nie może przybrać formy wypracowania. W celu przejrzystego zaprezentowania informacji o samym sobie zaleca się wpisywanie danych w punktach w kolejności odwrotnej chronologii – czyli w taki sposób, żeby najbardziej aktualne informacje znajdowały się wyżej, a te starsze na końcu danej części.

Kandydat na stanowisko może zamieścić w swoim CV zdjęcie, a jeżeli się na to zdecyduje, fotografia powinna mieć charakter formalny.

Pracodawca nie ma prawa żądać od kandydatów zamieszczenia w CV zdjęcia, ale ma prawo zaznaczyć w ogłoszeniu, że preferowane jest umieszczenie takiego elementu w CV, jeśli specyfika danego stanowiska związana jest z odpowiednią aparycją.
CV powinno zawierać przede wszystkim podstawowe dane kandydata:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • datę urodzenia,
 • miejsce zamieszkania.

Podstawowe dane osobowe zwyczajowo umieszcza się na początku CV bądź w górnej lewej albo prawej jego części – w zależności od tego, na jaki układ zdecyduje się kandydat.

Kilka słów wstępu…

Na początku CV kandydat może również – wedle własnego uznania – opisać w kilku prostych zdaniach swój obecny cel zawodowy. Czemu to służy? Nie zawsze wiedza oraz doświadczenie zawodowe kandydata odpowiadają jego obecnym preferencjom zawodowym. W przypadku gdy kandydat decyduje się na przebranżowienie, krótki opis jego oczekiwań i stawianych sobie celów może pomóc rekruterom w ocenie jego kandydatury.

Doświadczenie zawodowe

Z punktu widzenia rekrutera najważniejszym elementem CV jest zazwyczaj doświadczenie zawodowe kandydatów ubiegających się o stanowisko, na które prowadzony jest nabór. Nie licząc przypadków zatrudniania stażystów/praktykantów zaczynających dopiero swoją karierę zawodową, to właśnie doświadczenie pracownicze okazuje się nierzadko kluczowym aspektem w kontekście zdobycia nowej, potencjalnie lepszej pracy.

Jak opisać doświadczenie zawodowe? Preferowana przez rekruterów forma została zaprezentowana w poniższym przykładzie.

Przykład 1.

Specjalista ds. kadr i płac
od 1.01.2018 r. do teraz
Biuro Rachunkowe Kalkulator sp. z o.o.
Zakres zadań:

 • obsługa jednoosobowych działalności gospodarczych, w tym:
  • generowanie i wysyłka deklaracji zgłoszeniowych ZUS
  • generowanie i wysyłka deklaracji rozliczeniowych ZUS
  • korygowanie dokumentacji ubezpieczeniowej
  • prowadzenie dokumentacji klientów itd.

Przykład 2.

Młodszy specjalista ds. kadr
od 1.03.2016 r. do 31.12.2017 r.
Firma transportowa KOŁOtrans
Zakres zadań:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • opieka nad obiegiem dokumentacji pracowniczej w firmie
 • opieka kadrowa nad pracownikami
 • obsługa ubezpieczeniowa pracowników itd.

Wykształcenie

Informacje dotyczące wykształcenia kandydata również są bardzo istotne. W ramach tej kategorii powinny znaleźć się wiadomości odnoszące się do ukończonych szkół, jak i dane o odbytych kursach oraz szkoleniach. W tym przypadku także zaleca się stosowanie odwróconej chronologii.

Języki obce

W dzisiejszych czasach powszechnej globalizacji brak znajomości języków może mocno utrudnić przejście przez proces rekrutacyjny na stanowisko wymagające specjalnych umiejętności. Dlatego też kandydat powinien pochwalić się znajomością języków wraz ze wskazaniem poziomu swojego zaawansowania.

Kompetencje a kwalifikacje zawodowe

W każdym porządnie przygotowanym CV powinny zostać ujęte kompetencje oraz kwalifikacje zawodowe kandydata. Czym się od siebie różnią?

Kompetencje zawodowe można podzielić na dwa obszary:

 • twarde,
 • miękkie.

Do kompetencji twardych zalicza się w pierwszej kolejności:

 • wiedzę,
 • znajomość języków obcych,
 • umiejętność posługiwania się dedykowanymi programami komputerowymi, aplikacjami czy narzędziami.

Kompetencje miękkie, jak sama nazwa wskazuje, odnoszą się bardziej do cech osobowości kandydata przydatnych do pracy, o jaką się ubiega, oraz jego umiejętności ułatwiających kontakty międzyludzkie, kooperację w zespole czy komunikację biznesową.

Kompetencje z zasady nie muszą być potwierdzone w żaden formalny sposób.

Natomiast kwalifikacje to udokumentowane efekty kształcenia, do których można zaliczyć:

 • wiedzę specjalistyczną/branżową

oraz

 • umiejętności zawodowe,

które zostały potwierdzone odpowiednimi świadectwami, dyplomami czy zaświadczeniami o ukończonych kursach.

Klasyfikacja profesji szkolnictwa zawodowego wykazała tzw. obszary kształcenia, czyli grupy zawodów pogrupowanych według wspólnego czynnika – zbliżonych kwalifikacji potrzebnych do wykonywania danego zawodu. Z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności (skrót PKD) wyróżniono następujące obszary:

 • administracyjno-usługowy (A);
 • budowlany (B);
 • elektryczno-elektroniczny (E);
 • mechaniczny i górniczo-hutniczy (M);
 • rolniczo-leśny z ochroną środowiska (R);
 • turystyczno-gastronomiczny (T);
 • medyczno-społeczny (Z);
 • artystyczny (S).

W związku z powyższym kwalifikacje to takie umiejętności i wiedza, jakie kandydat do pracy może potwierdzić uzyskaną w drodze szkolenia dokumentacją.

Zanim osoba poszukująca pracy zdecyduje się na aplikowanie na konkretne stanowiska, powinna w sposób skrupulatny podejść do tworzenia własnego CV. Dobrze przygotowany życiorys może okazać się kluczowy w procesie dążenia do pozyskania danego stanowiska, dlatego warto opisać w nim swoje doświadczenie zawodowe, wykształcenie, kwalifikacje oraz kompetencje. Mile widziane jest również ujęcie w CV informacji o swoich zainteresowaniach.