Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Kompetencje a kwalifikacje - czym się różnią?

Stworzenie profesjonalnego CV to wcale nie taka oczywista sprawa. Rekruterzy oceniają potencjalnego pracownika pod kilkoma względami - doświadczenia, stażu pracy, kwalifikacji oraz kompetencji. O ile ze wskazaniem tych pierwszych, żaden z kandydatów nie ma raczej problemu, o tyle wskazanie, czym są kompetencje a kwalifikacje, może stanowić dla niektórych zagwozdkę. Dowiedz się, w jaki sposób zaprezentować swoją osobę, aby wywrzeć dobre wrażenie na pracodawcy.

Czym są kwalifikacje?

W przeciwieństwie do kompetencji zawodowych, kwalifikacje nie mają charakteru subiektywnego. Jest to nic innego jak po prostu namacalny dowód, który daje pracownikowi możliwość lub wręcz prawo do wykonywania określonego zawodu. Można określić je jako ekspercką znajomość danej dziedziny, którą da się zmierzyć, zweryfikować i oszacować. Kwalifikacje uzyskuje się na drodze ukończenia określonej szkoły, studiów, kursów czy też warsztatów. Mają one wymiar formalny, ponieważ z reguły udowadnia się je poprzez okazanie stosownych dokumentów (dyplomu, świadectwa, czy też certyfikatu). Da się je zatem zmierzyć, a także porównać w grupie kilku jednostek i ocenić według określonej skali.

Przykładem takiego zawodu może być choćby lekarz. Inne uprawnienia do wykonywania zawodu będzie posiadał początkujący rezydent, a inne medyk z długim stażem pracy i jedną lub kilkoma wyuczonymi specjalizacjami. Dzieje się tak za sprawą właśnie kwalifikacji.

Czym są kompetencje?

Kwalifikacje rozumiane jako spełnienie określonych wymogów formalnych to bardzo istotny aspekt w realizacji swoich zawodowych celów. Współcześni pracodawcy i rekruterzy zwracają jednak uwagę na inny równie istotny aspekt. Są to właśnie kompetencje, które powinny odpowiadać założeniom stanowiska na jakie aplikujemy. Często słyszy się o tym, że ktoś wykonuje swoją pracę z powołania. Oznacza to, że w opinii innych posiada indywidualne zdolności, predyspozycje psycho-społeczne do tego, aby dany zawód wykonywać. 

Na współczesnym rynku pracy coraz większego znaczenia nabierają kompetencje miękkie, które inaczej można określić jako zdolności interpersonalne, na przykład: umiejętność dowodzenia, pracy w grupie, odporność na stres czy pracę pod presją czasu. Jeśli w pracy realizujemy swoje pasje, mamy większe poczucie spełnienia, łatwiej nawiązujemy także relacje z innymi ludźmi. To wszystko przekłada się na motywację, a więc także jakość wykonywanych obowiązków. Aby być wartościowym pracownikiem, nie wystarczy zatem posiadanie samych uprawnień. Kompetencje zawodowe idą z nimi bezwzględnie w parze. Raczej ciężko jest wyobrazić sobie przedszkolankę, która nie lubi dzieci lub opiekuna osób starszych, który nie jest empatyczny... albo strażaka, któremu brakuje odwagi. To właśnie cechy osobowości wskazują na zdolność do wykonywania zawodu, a tym samym umożliwiają lub uniemożliwiają zdobycie niezbędnych kwalifikacji.

Kompetencje a kwalifikacje

Opisane powyżej pojęcia wskazujące, czym są kompetencje a kwalifikacje zostały stworzone w celu ułatwienia procesów rekrutacyjnych. Nie można jednak tych dwóch kategorii traktować oddzielnie. W pewnym sensie kwalifikacje można uznać jako efekty procesu kształcenia, jednakże każda nabyta wiedza wymaga posiadania określonych kompetencji. Te dwie dziedziny są ze sobą sprzężone i wzajemnie od siebie zależne. Ich kontrastowe zestawienie w powyższym opisie, wskazuje na współczesny trend, jaki możemy zaobserwować w zarządzaniu zasobami ludzkimi.