Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Składki ZUS na ubezpieczenia przedsiębiorców - 2012

Składki ZUS na ubezpieczenia przedsiębiorców korzystających z preferencyjnych zasad opłacania składek

Składka na ubezpieczenie społeczne

Podstawa wymiaru składek: zadeklarowana kwota nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Ważne!

minimalne wynagrodzenie za pracę w 2012 r. wynosi 1 500 zł, a najniższa podstawa wymiaru składek to 450 zł.

Składki od podanej podstawy wynoszą:

Rodzaj ubezpieczeniaStawka %styczeń 2012luty-grudzień 2012
emerytalne 19,52 87,84 87,84
rentowe 6 27,00 -
rentowe 8 - 36,00
chorobowe 2,45 11,03 11,03

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. nr 200, poz. 1692 ze zm.). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

 • przeciętne miesięczne wynagrodzenie, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale 2011 r. wyniosło 3 771,08 zł
 • minimalna podstawa wymiaru i kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2012 roku wynosi:
Kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zł) 2 828,31
Stawka % 9,00
Kwota (zł) 254,55
Stawka % do odliczenia od podatku 7,75
Kwota (zł) 219,19

Składka na fundusz pracy

Przedsiębiorcy korzystający z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne nie opłacają składki na Fundusz Pracy

Składki ZUS na ubezpieczenia przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych

Składka na ubezpieczenie społeczne

 • podstawa wymiaru składek: zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ogłoszonego na dany rok kalendarzowy - w 2012 r. jest to kwota 3 526 zł.
 • najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców i osób współpracujących wynosi 2 115,60 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne od podanej podstawy wymiaru wynoszą:

Rodzaj ubezpieczeniaStawka %styczeń 2012luty-grudzień 2012
emerytalne 19,52 412,97 412,97
rentowe 6 126,94 -
rentowe 8 - 169,25
chorobowe 2,45 51,83 51,83

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

 • przeciętne miesięczne wynagrodzenie, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale 2011 r. wyniosło 3 771,08 zł.
 • minimalna podstawa wymiaru i kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2012 wynosi:
Kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zł) 2 828,31
Stawka % 9,00
Kwota (zł) 254,55
Stawka % do odliczenia od podatku 7,75
Kwota (zł) 219,19

Składka na fundusz pracy

  • składkę na Fundusz Pracy przedsiębiorcy ustalają za siebie i za osoby współpracujące od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
  • w 2012 r. stopa procentowa składki na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
  • od stycznia 2012 wartość składki na fundusz pracy wynosi 51,83 zł.