Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Składki ZUS na ubezpieczenia za pracowników - 2012

Poniższe zestawienie obowiązuje od 1.02.2012 do 31.12.2012

Pracownik oraz pracodawca finansują w wartości przedstawionej w tabeli składki ZUS na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, społeczne oraz zdrowotne. Pracodawca finansuje również w całości składkę na ubezpieczenie wypadkowe.

Rodzaj ubezpieczeniaSkładki pokrywane przez pracodawcęSkładki pokrywane przez pracownika
emerytalne 9,76% 9,76%
rentowe 6,50% 1,50%
chorobowe - 2,45%
zdrowotne - 9,00%

 

Pracodawca finansuje również w całości składkę na ubezpieczenie wypadkowe. Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. i wynosi:

  • dla płatników składek podlegających wpisowi do rejestru REGON, zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności, czyli 1,93%
  • dla płatników składek podlegających wpisowi do rejestru REGON, zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, którzy przekazali do ZUS informacje ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe stopę procentową składki wypadkowej ustala ZUS. Natomiast dla płatników, którzy nie przekazali informacji ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe stopa procentowa składki wypadkowej wynosi tyle, co stopa procentowa określona dla grupy działalności, do której należą
  • dla płatników składek niepodlegających wpisowi do rejestru REGON, bez względu na liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności, czyli 1,93%