Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Monitoring w pracy - czy pracodawca może monitorować pracowników?

Podejmuję pracę w nowej firmie. Pierwszego dnia pracy dowiedziałem się, że w moim biurze założony jest monitoring. Szef nie poinformował mnie o tym na rozmowie kwalifikacyjnej. Czy monitoring w pracy jest zgodny z prawem? Czy mogę nie wyrazić na to zgody?

Ryszard, Wrocław

 

Pracodawca nie ma prawa potajemnie nagrywać pracowników. Stanowi to naruszenie prawa w zakresie dóbr osobistych. Dotyczy to nagrywania np. za pomocą kamer czy też rejestrowania rozmów telefonicznych, w tym z telefonów służbowych. Jeśli na umowie o pracę nie ma zapisanych postanowień dotyczących monitoringu w pracy, lepiej przed rozpoczęciem pracy ustalić z pracodawcą zasady korzystania ze sprzętu służbowego.

Kiedy pracodawca może stosować monitoring w pracy?

Niestety monitoring w pracy nie został uregulowany prawnie. Jednak w pewnych sytuacjach pracodawca ma prawo na monitoring w pracy. Może go wprowadzić np. w sklepach, mając na względzie bezpieczeństwo mienia i ochronę pracowników. Jednak zawsze, niezależnie od powodów stosowania monitoringu, pracownicy powinni wiedzieć, gdzie i w jakim celu jest stosowany. Bezpieczniej jest również uzyskać zgodę pracowników np. na piśmie. Pracodawca może ustalić reguły stosowania monitoringu w wewnętrznych przepisach, np. w regulaminie pracy lub układzie zbiorowym pracy.

Uwaga!

Monitoring w pracy może służyć wyłącznie celom związanym ze stosunkiem pracy.

 

Nagrania z monitoringu mogą być przechowywane jedynie przez czas niezbędny dla celów monitorowania. Powinny być także chronione przed dostępem osób niepowołanych. Pracodawca powinien również sprawdzić, czy nie jest potrzebne uzyskanie zgody Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na gromadzenie i przetwarzanie informacji.

Kiedy monitoring w pracy jest stanowczo zabroniony?

W żadnym wypadku pracodawca nie ma prawa instalować kamer w strefach prywatnych, np. w toaletach, przymierzalniach czy szatniach. Nagrywanie nie może też służyć pozyskiwaniu informacji o życiu prywatnym pracowników. W związku z tym szef nie może również nagrywać prywatnych rozmów pracowników, nawet jeśli prowadzone są z telefonów służbowych. Ze względu na tajemnicę korespondencji nie może też otwierać prywatnej poczty. Dotyczy to również prywatnych e-maili otrzymywanych na poczcie służbowej.

Uwaga!

W pewnych przypadkach monitoring w pracy może zostać uznany za mobbing w miejscu pracy.